nieuws

Dienst Domeinen vult de staatskas met meer dan half miljard

bouwbreed

De dienst Domeinen heeft een goed jaar achter de rug. Doordat men in 1993 meer onroerende zaken verkocht namen de opbrengsten met – 81,5 miljoen toe tot – 579,6 miljoen.

Op het eind van het boekjaar 1993 was een oppervlakte grond van bijna 115000 hectare met agrarische bestemming in volledig beheer bij de dienst Domeinen. Dat komt overeen met ongeveer 6% van de totale oppervlakte bouwgrond in Nederland. Het beleid met betrekking tot de verkoop van de agrarische gronden tegen marktconforme prijzen wordt voortgezet.

In 1993 is 1623 hectare aan agrarische grond verkocht voor een bedrag van – 76,9 miljoen. De door het kabinet vastgestelde taakstelling van – 45 miljoen is daarmee ruimschoots overschreden. Een deel van de meeropbrengsten gaan naar het zogenaamde Groenfonds.

Reageer op dit artikel