nieuws

Bruteringswet naar de Tweede Kamer gestuurd

bouwbreed

Demissionair staatssecretaris Heerma, naar alle waarschijnlijkheid sinds gisterenavond (dus na sluiting van deze krant) de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamerfractie van het CDA, heeft daags voor zijn aftreden de Bruteringswet (de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting) naar de Tweede Kamer gestuurd.

In de wet wordt de bruteringsoperatie, in het kader waarvan nog te betalen objectsubsidies voor sociale huurwoningen worden weggestreept tegen nog uitstaande woningwetleningen, juridisch vormgegeven. Zoals bekend wordt met de brutering de laatste stap gezet richting financiele zelfstandigheid van de woningcorporaties. Volgens Heerma zal de operatie leiden tot een duurzame samenhang tussen de verzelfstandiging en financiele continuiteit van de sociale huursector, beheersing van overheidsuitgaven en een evenwichtige ontwikkeling van de huren. De huidige tendens naar lagere huurstijgingen zal worden versterkt en op termijn ontstaat perspectief op een inflatievolgende huurontwikkeling.

Het akkoord tussen rijk, Nationale Woningraad, NCIV en de Vereniging Nederlandse Gemeenten/Platform Gemeentelijke Woningbedrijven werd eind 1993 gesloten in Heemskerk. In maart ging vervolgens een grote meerderheid van de corporaties akkoord met de bruteringsovereenkomst. De Vaste Kamercommissie voor VRO had al in februari haar instemming betuigd.

De wet moet uiterlijk 1 juni 1995 in werking treden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels