nieuws

Brabantse staten beslissen over lot van gedeputeerde

bouwbreed Premium

Het lot van de Brabantse CDA-gedeputeerde D. Sonneveld ligt in handen van provinciale staten. Op vrijdag 2 september beraden die zich over het verzoek van de fracties van de SP en Groen Links om een interpellatie te mogen voeren over de handelwijze van de gedeputeerde rond de aanbesteding van een dijkverbeteringspo in het Aakvlaaigebied.

De eigen partij van Sonneveld heeft aangekondigd haar gedeputeerde niet te zullen laten vallen. Volgens voorzitter J. Houben van de CDA-statenfractie “staat de bestuurlijke integriteit van Sonneveld niet ter discussie”.

Erkend wordt wel dat de gedeputeerde “naief” en “niet slim” gehandeld heeft met zijn suggestie aan het waterschap Alm en Biesbosch om het betreffende werk te laten uitvoeren door aannemersbedrijf Hakkers BV te Werkendam. Dat had aangeboden om het po uit te voeren voor f. 2,15 miljoen.

Het bedrijf heeft echter een relatie met Sonneveld en wel in die zin dat de gedeputeerde tijdelijk in een huurhuis van Hakkers woont. Dat wekt -op zijn minst- een schijn van verstrengeling van belangen. Immers, de provincie Noord-Brabant hanteert -ook voor dit soort projecten- de openbare aanbestedingsvorm als regel. De suggestie van Sonneveld aan het waterschap om het werk onderhands te gunnen aan Hakkers BV conflicteert nadrukkelijk met het provinciaal aanbestedingsbeleid. In tegenstelling tot SP en Groen Links vindt het CDA (met 37 van de 79 zetels bijna de helft van provinciale staten vormend) dat aan de handelwijze van de gedeputeerde (hoe ongelukkig ook) geen politieke consequenties verbonden hoeven te worden.

“We betreuren het optreden van Sonneveld, maar we blijven vertrouwen houden in hem als bestuurder”, aldus fractievoorzitter Houben. Of Sonneveld kan aanblijven is een zaak van de staten. Als die het interpellatieverzoek toewijzen dan zou de positie van de gedeputeerde wel eens ernstig in gevaar ke komen. Mocht het vertrouwen in hem daadwerkelijk worden opgezegd door de staten-meerderheid, dan maakt CDA’er en waterschapsspecialist A. Munters een goede kans hem op te volgen.

Reageer op dit artikel