nieuws

Bouwvoorschriften in boekvorm verschenen

bouwbreed

Bij de Haagse SdU Uitgeverij Koninginnegracht zijn twee boeken verschenen, waarvan de bouwvoorschriften het thema zijn. Aanpassingen die zijn voortgekomen uit de invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht, de wet Milieubeheer en de nieuwe Gemeente- en Provinciewet zijn erin verwerkt.

De vierde geheel gewijzigde editie van de ‘Bundel bouwvoorschriften’ (deel 2 in de reeks ‘Bundels voorschriften’, ISBN 90 12 08124 6, prijs – 125) is ook nu weer samengesteld door mr. F.H. van den Bercken, medewerker van het ministerie van VROM. Hij bevat de complete herziene bouwregelgeving, zoals die sinds 1 april van kracht is.

Lijvig

De bundel bevat de integrale gewijzigde tekst van de Woningwet, het Besluit meldingsplichtige bouwwerken, de gewijzigde EEG-richtlijn bouwprodukten, de tekst van het Bouwbesluit plus toelichting, alle Regelingen Bouwbesluit met toelichting en alle wijzigingen die per 1 april jongstleden van toepassing zijn. Het lijvige boekwerk (1101 pagina’s) wordt afgesloten met een normen- en een trefwoordenregister.

Studieboek

Tevens is het studieboek ‘Beginselen van de Bouwvoorschriften’ (ISBN 90 12 08069 X, prijs – 175) verschenen, waarin de juridische en technische aspecten van de nieuwe bouwvoorschriften in Woningwet en Bouwbesluit worden uiteengezet.

De auteurs van dit boekwerk zijn mr. F.H. van den Bercken, ir. M. van Overveld (beiden van het ministerie van VROM) en ir. N.P.M. Scholten (werkzaam bij TNO Bouw).

In het 543 pagina’s tellende boek wordt aan de hand van een groot aantal tekeningen en voorbeelden inzicht verschaft in de technische voorschriften uit het Bouwbesluit voor nieuwbouw, bestaande bouw en renovatie.

Juridische invalshoek

Daarnaast wordt de herziene Woningwet vanuit een juridische invalshoek belicht. Zeven van de eerste acht hoofdstukken worden afgesloten met een aantal opdrachten.

In hoofdstuk elf worden de antwoorden daarvan gegegeven. Het studieboek wordt afgesloten met een register.

Reageer op dit artikel