nieuws

Bouwproduktie oosten Duitsland stijgt sterk

bouwbreed

De bouwproduktie in het oosten van Duitsland nam in 1993 met 22 procent toe. In de woningbouw beliep de stijging om en nabij 70 procent. Voor dit jaar ligt een verdere toename in het verschiet.

In 1993 werden in geheel Duitsland 607 000 vergunningen voor woningbouw verleend. Dat was ongeveer een kwart meer dan in het voorgaande jaar. In het westen van het land steeg het aantal vergunningen met 14 procent tot 524000 vergeleken met 1992. In het oosten ging het om 83000 bouwvergunningen wat overeenkomt met een verdrievoudiging. Dit jaar worden naar verwacht 500000 vergunningen afgegeven. Rond 2000 bestaat in oostelijk Duitsland naar verwacht behoefte aan 7 tot 7,3 miljoen woningen. Tegen die tijd zal 34 procent van de bouwactiviteiten in de woningsector plaats vinden.

De totale bouwinvesteringen voor het oosten bedroegen in 1993 DM87,5 miljard oftewel 7,1 procent van het Bruto Nationaal Produkt. De overheid besteedde vorig jaar aan de oostelijke infrastructuur DM18,3 miljard wat 15 procent meer is dan in 1992. De particuliere sector gaf in 1993 DM33,9 miljard uit aan de woningbouw; 42,2 procent meer dan in 1992. Voor de utiliteitsbouw ging het om DM35,3 miljard wat 22 procent meer is dan in 1992.

Voor dit jaar wordt een reele groei van minimaal 10 procent verwacht voor de overheidsbestedingen.

Reageer op dit artikel