nieuws

Bouwomzet in buitenland neemt fors toe

bouwbreed Premium

De Nederlandse aannemers, die met grote regelmaat een groot deel van hun omzet in het buitenland realiseren, zijn zeer optimistisch gestemd over de activiteiten in 1994. Verwacht wordt dat de omzet – 6,7 miljard zal gaan bedragen, zo’n 8 procent meer dan het jaar ervoor.

Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Aannemers met Belangen in het Buitenland NABU, waarbij die concerns zijn aangesloten.

Omzet

Ook in 1993 kon een toename van hun buitenlandse omzet worden geconstateerd,. toen van 3,2 procent tot – 3,2 miljard. De NABU-leden verzorgen ongeveer 90 procent van de Nederlandse bouwconstructie-activiteiten in het buitenland, poontwikkeling, staalconstructies, leveranties en/of consultancy daarin niet begrepen.

Van de gerealiseerde omzet in 1993 werd 57 procent (in 1992 was dat 54 procent) rechtstreeks verzorgd vanuit Nederland.

De overige 43 procent werd gerealiseerd door buitenlandse vestigingen van de Nederlandse moedermaatschappijen.

Helft buiten Europa

Uit de bijgaande grafieken, die het omzetverloop naar bedrijfssector en naar regio over de jaren 1989 tot en met 1993 laten zien, valt op te maken dat ongeveer de helft van de buitenlandse omzet ( – 3,2 miljard in 1993) is gerealiseerd in Europa, waarna Azie en het Midden-Oosten volgen met in in beide gebieden ca. – 1 miljard.

De overige omzet is verdeeld over Afrika, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en Australie. Naar sector ingedeeld, blijkt de omzet van 40 procent te hebben plaatsgevonden in de droge waterbouw, 33 procent in de baggersector, 20 procent betrof burgerlijke- en utiliteitsbouw en 7 procent grond- en wegenbouw.

Reageer op dit artikel