nieuws

Bouwbond moet ‘even wennen’ aan Tommel

bouwbreed

“Het is even wennen.” Zo reageert Freek van der Meulen van de hout- en bouwbond CNV op het nieuws dat staatssecretaris Tommel in het paarse kabinet de coordinatie van het bouwbeleid ter hand gaat nemen.

“We spraken immers altijd over de coordinerend bouwminister”, aldus Van der Meulen. “In het overleg is ons echter meegedeeld dat de staatssecretaris in de ministerraad zitting mag nemen als de bouw daar ter sprake komt. Wat dit betreft verandert er dus weinig. We moeten maar even afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen.”

Van der Meulen meent dat niet bij voorbaat al negatief tegenover Tommel als bouwbewindsman moet worden aangekeken. “Hij heeft in het overleg getoond zeer van goede wille te zijn. Hij wil zich ook openstellen voor de verschillende meningen die de bouw er op na houdt. En dat is positief.” Tommel heeft volgens het ministerie van VROM de bouw verzekerd een hoge prioriteit toe te kennen aan regelmatig overleg met de bedrijfstak.

Hij wil tevens op korte termijn komen te spreken over de voortgang van de uitvoering van de Vinex-locaties en over de bouwregelgeving. Verder liet Tommel weten bijzonder veel belang te hechten aan het stimuleren van duurzaam bouwen. Daarnaast wil hij een aanzet geven voor een discussie over de aansluiting van de woonwensen van de consument op de markt.

Sociale zaken

Inmiddels is ook duidelijk wie op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de bouw de belangrijkste bewindsman wordt. Van staatssecretaris Linschoten was al bekend dat hij de portefeuille sociale zekerheid met daarin de wao en ziektewet toebedeeld zou krijgen. Uit de definitieve taakverdeling blijkt dat hij tevens over de arbeidsomstandigheden gaat.

Voorheen was het arbeidsomstandighedenbeleid een taak van de minister. Volgens Linschoten is de combinatie arbo-sociale zekerheid echter van belang, omdat beide beleidsterreinen en de samenhang daartussen van belang zijn ter voorkoming en beperking van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim.

Reageer op dit artikel