nieuws

Bouw ondervindt geen hinder van prijsdruk

bouwbreed

De prijsdruk in de bouw is in het algemeen niet zo hoog dat de kwaliteit van het werk eronder te lijden heeft. Slechts 14 procent van de Nederlandse bouwbedrijven vindt de prijsdruk te hoog. De overige 86 procent zegt er geen last van te hebben. Dat blijkt uit een enquete van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) onder bijna 1000 bouwbedrijven.

De resultaten ervan zijn vervat in het rapport ‘Kwaliteit en prijs in de bouw’, dat tevens aandacht besteedt aan de visie van grote bouwbedrijven op integrale kwaliteitszorg en de verantwoordelijkheid van aannemer, architect en opdrachtgever voor de kwaliteit van het bouwprodukt.

Het zijn vooral aannemers in de grond-, water- en wegenbouw, en in de utiliteitsbouw, die zich beklagen over een te hoge prijsdruk, zo blijkt. Respectievelijk 16,1 en 17,9 procent van de ondervraagde bedrijven heeft klachten.

De prijsdruk in de gww-sector wordt in verband gebracht met het relatief grote aantal openbare aanbestedingen door overheden. In de utiliteitssector wordt de prijsdruk geweten aan de slechte situatie op de kantorenmarkt.

Volgens het EIB heeft de ondervonden hinder echter ook te maken met een slechte organisatie van het produktieproces. Het is voor deze bedrijven dus zaak om hun efficiency te verbeteren, meent het instituut.

Daarnaast is dit gegeven en het feit, dat een overgrote meerderheid van de bouwbedrijven zegt geen last te hebben van een hoge prijsdruk, voldoende bewijs tegen de stelling dat opdrachtgevers te weinig oog hebben voor kwaliteit en teveel op de prijs letten. Een dergelijk verwijt is volgens het EIB niet terecht.

Uit het rapport blijkt verder dat de wijze van aanbesteden volgens veel bouwbedrijven bepalend is voor de kwaliteit van het geleverde bouwwerk. Openbare aanbesteding leidt in het algemeen niet tot een goede kwaliteit, zo meent men.

Bouwbedrijven trachten immers ondanks de lage prijs toch winst te maken, en dat wordt bereikt door toe te geven op de kwaliteit; bovendien is de verstandhouding tussen de bouwpartners slechter; en ten slotte zijn de opdrachtgever en opdrachtnemer onbekend met elkaar, wat storingen in de communicatie kan opleveren.

Bouwbedrijven menen een betere kwaliteit te ke leveren als een project in bouwteamverband of turn key wordt uitgevoerd.

In de enquete wijst de helft van de ondervraagde bedrijven vooral rijk, provincies, gemeenten en poontwikkelaars aan als opdrachtgevers, die een zo lage prijs willen bedingen voor een bouwopdracht dat de kwaliteit van het werk eronder moet lijden. Vooral kleine bedrijven zeggen hiermee te worden geconfronteerd.

Tweederde van de bouwbedrijven geeft te kennen wel eens te werken met opdrachtgevers die juist bereid zijn extra te betalen voor een hogere kwaliteit. Dit blijken dan vaak institutionele beleggers, particulieren en bedrijven te zijn.

Bouwprijzen

In het rapport wordt tenslotte nog ingegaan op de prijsontwikkeling in de bouw. Volgens het EIB zijn de bouwprijzen sinds 1965 jaarlijks gemiddeld een procent sneller gestegen dan de overige prijzen. Hoewel dat gegeven op zichzelf een negatieve invloed heeft op de vraag naar bouwkwaliteit, worden de prijsstijgingen echter meer dan gecompenseerd door de stijging van de inkomens. In dit verband wordt wel opgemerkt dat bij een stagnerende economische ontwikkeling de stijging van de bouwprijzen tot problemen zal leiden.

Reageer op dit artikel