nieuws

Bouw laat in tweede kwartaal herstel zien

bouwbreed

De bouwnijverheid heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een duidelijk herstel te zien gegeven. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er sprake van een volumegroei van ruim 3 procent. Ook uit het aantal vacatures in de bouw valt op te maken dat de werkgelegenheid toeneemt. Aldus gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De eerste drie maanden van dit jaar zag het er nog niet naar uit dat het de goede kant zou opgaan in de bouw. Het eerste kwartaal moest worden afgesloten met een volumedaling van 5,4%.

Dat werd overigens voornamelijk in de maanden januari en februari bereikt, aldus het CBS,toen produktiedalingen van bijna 6% (januari) en bijna 13% (februari) werden geconstateerd. De statistici schrijven deze daling overigens voor een groot deel toe aan de wintersluiting en de relatief koude februarimaand.

Daarna ging het uitsluitend crescendo. In maart al noteerde men een groei van 1,3%, terwijl over het tweede kwartaal het groeicijfer ruim 3% bedroeg, namelijk over april 2,6%, in mei 6,3% en in juni 1,8%.

Zoals gesteld blijkt ook uit andere gegevens van het CBS dat de omvang van de orderportefeuilles in de bouw aan het toenemen is. Zo blijkt het aantal vacatures in de bouw fors toe te nemen.

In de loop van vorig jaar daalde dat aantal tot 2000, gemeten over het hele land. Inmiddels is het aantal vacatures in het eerste kwartaal van dit jaar al weer tot 4000 gestegen.

Toelevering

Ook de aan de bouw toeleverende industrie profiteert mee van de toegenomen activiteiten, aldus het CBS. Dit bureau constateerde een fors toegenomen produktie bij de hout- en bouwmaterialenindustrie in het tweede kwartaal van dit jaar.

De bouwnijverheid mag wat zijn activiteiten betreft ook hoop putten uit gegevens, die het CBS verzameld over de milieu-uitgaven.

Want niet alleen wordt de bouw geconfronteerd met kosten als gevolg van gescheiden inzameling van bouwafval en hoge stortingsbedragen, men profiteert ook van milieu-uitgaven van derden.

Riolering

Zo constateert het CBS dat binnen het milieubeheer de hoogste kosten worden gemaakt om ons water op een hoge kwaliteit te houden. Bijna eenderde deel van alle milieu-uitgaven gaan naar riolering(swerkzaamheden) en zuivering van afvalwater.

Die totale milieu-uitgaven bedroegen in 1992 (recentere cijfers heeft het CBS nog niet beschikbaar- red) voor het eerst meer dan – 11 miljard. Dat blijkt een toename met ruim – 1 miljard te zijn, in vergelijking met het jaar daarvoor. Ofwel een toename van 12,5%.

Die stijgende milieu-uitgaven (van – 650 per hoofd van de bevolking naar – 726) worden veroorzaakt door maatregelen in het kader van een strenger milieubeleid. Zo wordt sinds 1990 uitvoering gegeven aan het Nationaal Milieubeleidsplan. In drie jaar tijd, zo weet het CBS te melden, zijn de totale milieu-uitgaven met bijna 50% toegenomen.

De kosten van het ophalen en verwerken van afval gingen in 1992 met bijna een half miljard gulden omhoog. Dit als gevolg van de eis tot gescheiden inzameling van afval, waarvoor gemeenten forse investeringen hebben gedaan.

Maar ook de verwerking van dat afval werd fors duurder door milieu-maatregelen bij stortplaatsen en afvalverbrandingsinstallaties.

Bodemsanering

In de bodemsanering werd ook meer omzet. De kosten om de verontreinigde grond weer schoon te krijgen stegen in 1992 met 20%. Vooral bedrijven en gemeenten hebben meer aan bodemsanering uitgegeven. Volgens het CBS zijn ook in toenemende mate kosten gemaakt voor bodemsanering bij tankstations. Sinds 1988 blijken de kosten van de bodemsanering in het algemeen ruim te zijn verdubbeld.

Reageer op dit artikel