nieuws

Bedrijfsgeheimen

bouwbreed Premium

Een geheim is iets dat slechts een persoon weet. Als anderen er kennis van hebben, is het geen geheim meer. En dat is gewoonlijk het geval met feiten of gegevens in een bedrijf. Men praat gemakkelijk over bedrijfsgeheimen, vertelt dat ze dikwijls worden gestolen, maar vergeet dat men ze zelf al dan niet bewust bekend heeft gemaakt. Bovendien vergeet men dat het uitlekken als regel geen gevolgen heeft.

Het is niet mogelijk in een onderneming een systeem, een produktiemethode, een manier van aanpak, een wijze van gebruik echt voor zich te houden. Meestal is het ook niet zinvol dat te proberen. Er zijn te veel personen bij betrokken om dingen geheim te houden. Een nieuwe uitvinding kan een poosje exclusief blijven als anderen de nodige kennis nog niet bezitten, maar weldra zijn alle details technisch of economisch algemeen bekend bij de belanghebbenden. Bijna steeds als men denkt dat een methode geheim is, komt dat doordat anderen er geen winst in zien en daarom u het alleenrecht laten. Je moet immers al heel vreemd te werk gaan wanneer enig nadenken en een beetje logica jouw geheimen niet aan geinteresseerden openbaren.

Natuurlijk roep je een technische vinding niet van de daken zolang de markt gunstig reageert. Het is logisch dat je een handige, knappe, voordelige produktie voor jezelf houdt zolang het duurt. Het moet evenwel al heel raar lopen als er geen concurrent komt, die hetzelfde offreert voor een tientje minder. Indien jij als enige op de markt opereert, is dat meestal omdat het een erg kleine markt betreft, zodat anderen er weinig in zien. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat zoiets niet de moeite waard kan zijn voor degene die er als eerste mee komt.

Onder ondernemers bestaat nogal eens een onredelijke angst voor het uitlekken van geheimen. Als regel weten al uw collega’s precies wat er bij u gebeurt en hoe er wordt gewerkt. Soms zelfs op enkele onderdelen beter dan uzelf, als klanten of medewerkers proberen uw ongunstige zaken of feiten onder de tafel te houden. Dat is normaal, menselijk en algemeen. Zolang zij zaken met u doen, proberen ze immers de relatie gunstig te houden. Of ze zijn niet eens geinteresseerd in eventuele gebreken. Maar net zoals u het bedrijf dat u het sterkst en eerst zou ke schaden op de markt, van binnen en buiten probeert te volgen, zijn zij volkomen bekend met wat u zegt en doet. Feitelijk hebt u hier ook geen last van.

Kijk, het is natuurlijk onzin alle deuren en ramen dag en nacht open te zetten, of sleutels van uw bedrijf uit te delen in de omgeving. Maar het van dubbele sloten voorzien en drie keer beschermen van uw geheimen is ook zinloos. De tijd en de kosten die u hieraan besteedt, zouden beter gebruikt ke worden.Niettemin zijn er heel wat ondernemingen waarin tijdelijk zekere dingen niet aan de grote klok worden gehangen. In dat geval is het wel verstandig op uw mensen te letten voor wat betreft het uitdragen van wat u voorlopig vertrouwelijk wilt houden. Er wordt in veel kringen en branches ijverig aan bedrijfsspionage gedaan. Vooral omdat men nogal eens niet beseft wat exclusief of niets is.

Al te veel nonchalance zal zich wreken. Hoewel de meeste ondernemingen in de regel vrijwel nimmer in hun bestaan echte geheimen bezitten en dus dienen te beschermen, is het dom er in voorkomend geval geen rekening mee te houden. Ik durf echter te beweren dat tachtig procent van alle ‘geheimen’ niet de moeite waard zijn en daardoor ook niet afgeschermd hoeven te worden.

Reageer op dit artikel