nieuws

Wet hinderlijk voor reorganisatieproces

bouwbreed

Bedrijven die bezig zijn met een reorganisatie voelen zich in de uitvoering van dat proces vooral belemmerd door de huidige wettelijke regels met betrekking tot ontslag en arbeidstijden. Ze ervaren die regelgeving als knellend en hinderlijk. Minister de Vries heeft inmiddels aangekondigd die regelgeving te willen flexibiliseren.

In zijn opdracht is onderzoek gedaan naar de gang van zaken bij bedrijven waar zich een reorganisatieproces voltrekt. Daaruit blijkt dat die bedrijven zich neerleggen bij de beperkingen van de wet- en regelgeving op ontslaggebied. Maar daar staat tegenover dat de betreffende bedrijven wel zoeken naar alternatieven om maatregelen op gebied van de personeelsbezetting door te voeren. Zo worden met het oog op de strakke ontslagregels geen nieuwe medewerkers aangenomen als zich meer werkgelegenheid aandient, maar de voorkeur gegeven aan het inhuren van tijdelijke arbeidskrachten.

In het onderzoek is ook gekeken naar het aspect van vermindering van personeelskosten bij bedrijven die kampen met afzetproblemen.

Geconcludeerd wordt dat bij zeer forse personeelsinkrimpingen de inzet van het resterende personeel en zijn mate van betrokkenheid bij het bedrijf zodanig ke verminderen, dat het bedrijfsresultaat negatief wordt beinvloed.

En dat kan voor bedrijven aanleiding zijn om terughoudendheid te betrachten met maatregelen zoals ontslagen, invoeren van personeelsstop en flexibel inzetten van personeel.

Indien de overheid zou besluiten tot minder wet- en regelgeving voor ontslag en arbeidstijden zal dat echter ook weer een nadelig effect hebben omdat werknemers er minder zeker van zijn dat ze hun baan houden. Een voordeel is dat werkzoekenden zonder baan hun kans op het vinden van werk zien toenemen.

Het onderzoek geeft aan dat door personeelsaanpassingen werkgelegenheid voor een deel behouden kan blijven, dat anders verdwenen zou zijn.

Bevestiging

Volgens De Vries bevestigen de uitkomsten van het onderzoek het huidige kabinetsbeleid om te komen tot minder regelgeving, teneinde daarmee de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren: “De ingezette trajecten tot zorgvuldige flexibilisering vormen een juiste weg.”

Hij pleit verder voor meer scholing van laaggeschoolde werknemers om hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Reageer op dit artikel