nieuws

Werkwijzer SBR over produktmodelleren

bouwbreed

Eind augustus verschijnt de ‘Werkwijzer produktmodelleren in de bouw’ van de Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam. In deze uitgave staan voorstellen voor het vastleggen van de gegevens van bouwprodukten in modellen, het zogenoemde produktmodelleren.

In verband met de automatisering in de bouw is er behoefte aan afspraken over het vastleggen van informatie. In de Werkwijzer wordt een modellentaal beschreven, alsmede methoden en technieken voor het modelleren beschreven. Er is gekozen voor een object-georienteerde simulatie van de werkelijkheid.

Elke partner in de bouw heeft zijn eigen beeld van een uit te voeren bouwpo. Op basis daarvan produceert hij allerlei gegevens. Als deze opgesteld en gerangschikt zijn volgens de regels voor het produktmodelleren, ke zij uitgewisseld worden met andere bouwpartners.

‘Groene versie’

De voorwaarden waaraan produktmodellen moeten voldoen, staan beschreven in de ‘Werkwijzer produktmodelleren in de bouw’. Ook staat er informatie in over het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende partijen.

De Werkwijzer is ontwikkeld onder leiding van ir. P. Kuiper van TNO Bouw. Ir. H. Walta van DHV-Bouw zorgde voor de toetsing aan de praktijk.

De uitgave is een ‘groene versie’. Gedurende een half jaar wordt de gebruikers om commentaar gevraagd.

Rijkswaterstaat heeft reeds zijn Basis-Wegmodel laten toetsen aan de Werkwijzer. Ook voor het po ‘Digitaal Cement’ wordt de Werkwijzer toegepast. Dit po richt zich op de uitwisseling van gegevens in de besteksfase, vooral tussen aannemers en onderaannemers.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Th. Behage van de SBR te Rotterdam, telefoon 010-4123528.

Reageer op dit artikel