nieuws

Weifelende gemeente krijgt schadeclaim van Haarsma

bouwbreed

Bouw- en puinafvalverwerkingsbedrijf Haarsma BV uit Tjerkwerd heeft een schadeclaim van f. 1,2 miljoen bij de gemeente Wonseradiel neergelegd. Dit, naar aanleiding van de weigering van de gemeenteraad om een voorbereidingsbesluit te nemen voor een bestemmingsplanwijziging. Het bedrijf kan hierdoor niet verplaatst worden naar een nieuwe locatie bij Wons.

Een meerderheid van de gemeenteraad had enige tijd geleden nog ingestemd met de verhuizing van Haarsma naar Wons Nadat inwoners van tgenoemd dorp hier massaal protest tegen aantekenden, veranderde de raad alsnog van mening.

Haarsma was echter al druk bezig met de voorbereidingen op de bedrijfsverplaatsing. Deze kosten wil hij nu op de gemeente verhalen.Haarsma BV is een van de grootste transporteurs en verwerkers van bouw- en puinafval in Friesland. Verder wordt het bedrijf veelvuldig ingeschakeld bij wegenbouwwerkzaamheden.

Men is nu nog in Tjerkwerd gevestigd maar de gemeente Wonseradiel wil het bedrijf daar voor 1 januari 1995 weg hebben wegens de verkeersoverlast in de bebouwde kom. Als nieuwe locatie had Haarsma een lap grond nabij de rijksweg A7 (net buiten de bebouwde kom van Wons) op het oog. De ongeveer 500 inwoners van het dorp zijn daar echter niet van gediend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels