nieuws

Vuistregels geluidwering pannendaken

bouwbreed

Met name bij pannendaken blijkt een goede geluidwering nogal eens problemen op te leveren. De Stichting Bouwresearch heeft op basis van de eisen uit het Bouwbesluit daarom een aantal vuistregels samengesteld voor ontwerp en de uitvoering van pannendakconstructies. De technische aspecten heeft de SBR reeds in een eerdere publikatie aan de orde gesteld.

De nieuwe publikatie besteedt aandacht aan de factoren die van invloed zijn op de geluidoverdracht via een pannendak. Voor de ontwerper wordt een aantal mogelijkheden aangereikt om in het ontwerpstadium rekening te houden met de eisen. Van enkele pannendakconstructies wordt de geluidwering aangegeven om een keuze voor een bepaalde dakconstructie te vergemakkelijken. Voor de bouwkundig tekenaar en de bestekschrijver zijn enkele principeschetsen opgenomen die de basis ke vormen voor een goede geluidwering. Zonder merknamen te noemen worden omschrijvingen van dakconstructies gegeven die bij het schrijven van het bestek van nut ke zijn. Omdat na de uitvoering bij veel bouwkundige constructies de geluidwering toch teleurstellend is, wordt tenslotte aandacht geschonken aan het toezicht bij de uitvoering.

De publikatie ‘Geluidwering van pannendakconstructies f. overwegingen voor ontwerp en uitvoering’ is te bestellen bij de Stichting Bouwresearch in Rotterdam.

Reageer op dit artikel