nieuws

Voorlopige resultaten onderzoek regionale inspecties

bouwbreed

Vrijdag heeft het ministerie van VROM de voorlopige resultaten van het onderzoek bekend gemaakt, dat de regionale inspecties hebben gehouden bij corporaties in Den Haag, Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Enschede. Daaruit is gebleken dat in ieder geval de corporaties in Utrecht, Nieuwegein en Enschede de grenzen van het Besluit Beheer Sociale Huursector hebben overschreden door te risicovol te beleggen.

Niet bekend

Reageer op dit artikel