nieuws

Volkshuisvesters benoemd bij BNG

bouwbreed

De Raad van Commissarissen van de NV Bank Nederlandse Gemeenten heeft prof.dr.ir. Hugo Priemus, wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut OTB aan de TU Delft, benoemd tot lid van van de Raad van Commissarissen. Hij volgt S.J. Eijkelenburg op.

Eerder werd bekend dat Pim Vermeulen, oud-wethouder van Rotterdam, is benoemd tot adviseur van de Raad van Bestuur. Mettertijd zal hij deel gaan uitmaken van de raad zelf.

Reageer op dit artikel