nieuws

Verbranders afval krijgen geen overcapaciteit

bouwbreed

Vooralsnog dreigt er geen overcapaciteit bij de huidige en in aanbouw zijnde afvalverbrandingsinstallaties. Minister Alders van VROM schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij deed dat naar aanleiding van een eerder uitgekomen rapport van het bureau McKinsey. De samenstellers ervan gaan wel uit van overcapaciteit.

McKinsey verwacht overcapaciteit door het succes van preventie en hergebruik en door de effecten van gescheiden inzameling. De verbrandingsinstallaties krijgen daardoor minder afval aangeboden.

Daar staat tegenover dat tegenwoordig minder afval wordt gestort en meer verbrand. De benodigde nieuwe capaciteit gaat uit van de cijfers van het Afval Overleg Orgaan dat binnenkort het Tienjarenprogramma 1995-2005 presenteert. De voorlopige prognoses stellen het aanbod in 2005 op 4,5 tot 5,2 miljoen ton.

Omdat de voorziene beleidsmaatregelen in 2000 nog niet geheel zijn uitgevoerd zal het aanbod in dat jaar nog iets hoger liggen. McKinsey rekent een hoeveelheid van 4,3 tot 7,4 miljoen ton voor.

Na 2000 zal zich volgens de rapporteurs een sterke afname voordoen waarover echter nog geen cijfers bekend zijn. In de minimumschatting zou dit na 2000 tot een overcapaciteit ke leiden. De voorlopige aanbodcijfers van het overlegorgaan tonen een minder sterke afname.

Om een dreigende overcapaciteit na 2000 te voorkomen verzocht Alders het Afval Overleg Orgaan het genoemd rapport te betrekken bij het definitieve Tienjarenprogramma.

Verder wil de minister weten of regionale zelfvoorziening het uitgangspunt van beleid moet blijven wanneer aanbod en verwerkingscapaciteit zo dicht bij elkaar komen te liggen. De bewindsman vindt dat besluiten over uitbreiding van de verbrandingscapaciteit pas dan moeten worden genomen wanneer meer inzicht bestaat in het afvalaanbod na 2000. De besluitvorming over uitbreiding van de capaciteit in Duiven en Maasbracht sluit daar op aan.

Reageer op dit artikel