nieuws

Veiligheid en milieu tellen zwaar bij opslag peroxide

bouwbreed

De eerste grootschalige distributie-opslag voor organische peroxides in Europa staat in Moerdijk. Het gebouw is uniek qua omvang en beveiligingsmaatregelen. Het complex is onlangs in gebruik genomen.

Het totale ontwerp en ook de realisatie zijn verzorgd door HD Projectrealisatie BV uit Rotterdam. Dit bureau werd in oktober 1992 door Peroxid-Chemie gevraagd het ontwerp te maken voor de opslag van organische peroxides.

Dat zijn stoffen die door onstabiliteit brand-, ontledings- en zelfs explosiegevaar ke opleveren en daardoor worden ingedeeld in de categorie gevaarlijke stoffen. Door integrale aanpak van ontwerp, uitvoeringsmethodiek en vergunningen kon snel worden gewerkt zodat reeds in het voorjaar van 1993 kon worden begonnen met de bouw, ook onder leiding van HD Projektrealisatie. Eind dat jaar werd al begonnen met het uitvoerig testen van de uiterst geavanceerde technische voorzieningen ten behoeve van de veiligheid en de conditionering van de produktenopslag. Het opslaggebouw bevindt zich op de vereiste afstand van de openbare weg. Daarin zijn vijf geconditioneerde opslagboxen opgenomen met ieder een capaciteit van twintig ton. Onder de vijf boxen bevindt zich een hot-cel (+25 f. C), een vriesbox (-5 f. C) en een diepvriesbox (-20f. C).

De constructie van het opslaggebouw is gemaakt van beton. Deze is 240 minuten brandwerend. Het gebouw is voorzien van een ondergrondse bluswatervoorziening van 360 m3 en een ondergrondse opvang in verband met calamiteiten.

In het kantoorgebouw, dat direct naast de openbare weg ligt, zijn behalve de algemene voorzieningen ook de detectie- en automatische doormeldingseenheden opgenomen voor de brandveiligheid, gebouwen en bewaking van installaties.

Het complex is dusdanig ontworpen dat uitbreiding van het opslaggebouw met nog eens vijf op relatief eenvoudige wijze is te realiseren.

Er is ook al vergunning verkregen voor het plaatsen van een vrijstaande opslagtank met bijbehorend afvulstation voor de opslag en distributie van peroxide in bulk.

Voorschriften

Het opslaggebouw en haar installaties voldoen aan de huidige milieuwetgeving en zijn ontworpen volgens de eisen van de (ontwerp) CPR 3 en CPR 15-2. De benodigde EVR (Extern Veiligheidsrapport) en d AVR (Arbeid Veiligheidsrapport) zijn door Risk Control en TNO opgesteld. In de aanvraag voor de f. verkregenf. milieuvergunning zijn verdere uitwerkingen van ondermeer emissies van stoffen en geluid en ook van door het bedrijf gestelde veiligheidsvoorzieningen voor milieu, personeel en produktopslag opgenomen.

De voorschriften hebben geresulteerd in speciale voorzieningen voor de bouwkundige opzet van het gebouw en de brandbestrijding. Zo is voorzien in een automatische branddetectie, Sprinklersystemen die in de gekoelde opslagboxen zijn aangevuld met een CO2-blusinstallatie.

Opvang bluswater

Ter voorkoming van schade aan het milieu bij calamiteiten is het gebouw zodanig uitgevoerd dat (verontreinigd) bluswater in de calamiteitenkelder worden opgevangen. Ook zijn boven de entreedeuren panelen aangebracht die bij een explosie zorgen voor een horizontaal gerichte drukontlasting.

Nabij de erfgrens is tenover deze panelen een aarden wal als vlamkering voorzien die enerzijds de naburige opstallen en personen afschermt en anderzijds de vrijkomende drukgolf en vlammen naar boven afbuigt.

De bedieningsvoorschriften en het bedrijfsnoodplan voor de gebruiker zijn eveneens door HD Projektrealisatie opgesteld. Voor het uitvoerend personeel is zowel de scholing als de training verzorgd voor het gebruik van de geavanceerde installaties en veiligheidshandelingen.

Het opslaggebouw heeft zeven opslagboxen. Vijf daarvan zijn gekoeld.

Reageer op dit artikel