nieuws

Tussentijdse balans architectuurbeleid

bouwbreed

Het architectuurbeleid zal in de komende jaren gericht zijn op verbetering van het vakgebied, de omgevingseducatie en internationale uitwisseling van de architectuur. Dit schrijven de ministers van WVC en VROM aan de Tweede Kamer in de ‘Voortgangsrapportage architectuurbeleid’.

In het voortgangsrapport is getracht een tussentijdse balans te geven na de in 1992 verschenen nota ‘Ruimte voor architectuur’. Dat levert in zoverre problemen op, dat er nog voornamelijk in de planningsfase terug kan worden gezien op de ombuiging van het beleid, conform de nota van twee jaar geleden.

Het tussentijdse rapport is dan ook een aaneenschakeling van stimuleringsmaatregelen, waarvan het nuttige effect op de architectonische kwaliteit nog niet duidelijk is. Zo wordt de inschakeling van buitenlandse architecten gerapporteerd zonder dat aangegeven wordt in hoeverre dat nut heeft afgeworpen.

Het internationaliseringsbeleid, overigens sinds kort verplicht door Europese richtlijn diensten, betekent volgens het rapport een internationale marktverruiming voor Nederlandse architecten. Het rapport vermeldt niet dat het in gelijke mate bedreigend is doordat buitenlandse collega’s makkelijker toegang kregen tot de Nederlandse dienstenmarkt.

Vooruitblik tot 1996

Naast meer aandacht voor de omgevings-educatie en verder beleid tot internationalisering van de architectuur in ons land, wordt getracht beter opdrachtgeverschap te stimuleren. Zwaartepunten daarbij vormen ontwikkelingen in de historische omgeving, de stedebouw en landschapsarchitectuur. Daarnaast wordt gedacht aan de bevordering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door ontwerpers.

Als bijlage is een advies van de Raad voor de Kunst opgenomen, dat beide ministers confronteerde met het onvoldoende scheppen van voorwaarden voor architectonische kwaliteit inzake rijksopdrachten. Het beknopte antwoord van beide bewindslieden aan de Raad is eveneens opgenomen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels