nieuws

‘Totaal dak’ in een dag te plaatsen

bouwbreed

RBB heeft een bijzondere stap gezet door niet slechts dakpannen te leveren, maar een compleet dak aan te bieden in de vorm van het ‘Totaal dak’. Dat wil zeggen, de hele dakconstructie vanaf de muurplaat tot de nok en van beschot tot en met de dakpannen. Het dak is in een dag te plaatsen.

De filosofie leefde al een paar jaar bij RBB, aldus E. van den Berg de pomanager van het bedrijf. “Mondjesmaat hebben we een paar projecten bij aannemers uitgevoerd. Het valt echter zo goed in de smaak, dat we hebben besloten er grootschalig mee naar buiten te treden. Er is een intensieve voorbereiding aan vooraf gegaan.”

“We hebben ons georienteerd bij de uitvoerende tak, dus veel aannemers met betrekking tot allerhande doorvoerproblematieken. Schoorstenen, kapeldoorbrekingen, ventilatiepijpen, dakopstanden, al die doorbrekingen vergen hun bijzondere aanpak. Dat alles heeft er toe geleid, dat we nu met het Totaal dak op de markt komen. We leveren in principe het hele dak behoudens het metselwerk”, zo zei Van den Berg.

“Dat betekent dat als de kopgevels van hout moeten worden gemaakt, wij die ook aanbieden. Dakbeschotelementen met of zonder isolatie, sporen of gordingconstructies, tengels, panlatten en dakpannen, inclusief afdichtingen vallen hieronder. Wij zorgen voor de benodigde sterkteberekeningen, tekeningen en dergelijke.”

Samenwerking

“De leveranties worden in nauwe samenwerking met de Bouwmaterialenhandel geregeld. Dat werkt naar twee kanten. Wij leveren aan de bouwmaterialenhandel en de bouwmaterialenhandel propageert het Totaal dak”, aldus Van den Berg. “De benodigde materialen worden rechtstreeks naar het verwerkende dakdekkersbedrijf getransporteerd. We werken uitsluitend met gecertificeerde bedrijven. Wij steunen die bedrijven met coordinatie, logistieke benadering en leveranties. Het Totaal dak heeft voor de aannemer grote voordelen.”

Voordelen

“Hij is van de zorg voor het hele dak af. De geprefabriceerde elementen inclusief de dakpannen worden ’s morgens op het werk afgeleverd en op de woningen aangebracht. Diezelfde avond zitten de dakpannen op het dak en is alle afval door onze dakdekkers opgeruimd en afgevoerd. De aannemer heeft de zekerheid, dat het dak inclusief dakramen en indien gewenst voorzien van dakkapellen, de benodigde doorvoeren en dergelijke, goed is uitgevoerd. Ook de dakkapellen worden geprefabriceerd op het werk geleverd”, aldus Van den Berg.

“Het liefst zitten we natuurlijk aan tafel bij de architect”, voegt A. van Dinteren, technisch adviseur van RBB Verkoopkantoor te Montfoort, hieraan toe, “opdat we dan direct op het ontwerp ke inhaken. We ke in principe zo’n drie a vier woningen in een rijtje per dag aan. We zorgen voor alle details.”

Berlijn

“Hoewel we uitdrukkelijk op de Nederlandse markt gericht zijn, realiseren we nu een po in Berlijn”, zo zei Van den Berg. “Dat doen we voor een nieuw kantoor in Berlijn van Intervam te Rijswijk.” De uitvoering is in handen van Weijers Eikhout BV te Groesbeek. Voorts hebben we van 500 woningen een opdracht voor 187 woningen. Dat wil zeggen 148 woningen in Falkensee en 39 in Dallgow, twee plaatsen direct bij Berlijn.De levering is juist begonnen.

De dakramen voor dit po komen van ons zusterbedrijf Braas in Duitsland. Ze worden naar ons bedrijf gebracht en bij RBB in de dakconstructie ingebouwd. Daarna wordt het geheel naar de bouw getransporteerd.”

Links de woningen in Berlijn ’s morgens nog dakloos, rechts zitten ze ’s avonds met dakraam en al onder de kap .

Reageer op dit artikel