nieuws

Subsidie voor herplaatsing deel-wao’ers

bouwbreed

Er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers die gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in het eigen bedrijf herplaatsen. De subsidie bedraagt maximaal 20% van het bruto loon gedurende maximaal vier jaar.Dit blijkt uit een voorstel tot aanpassing van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), dat staatssecretaris Wallage van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Naast de loonkostensubidie kan de werkgever in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie van ten hoogste f. 4000 voor training en begeleiding van de werknemer die in het eigen bedrijf herplaatst wordt. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen en het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Reageer op dit artikel