nieuws

SP wil Waarborgfonds voor Asbestslachtoffers

bouwbreed

De Socialistische Partij (SP) komt met een initiatief-wetsvoorstel voor de instelling van een Waarborgfonds Asbestslachtoffers, dat toekomstige gevallen van schadeclaims moet afhandelen. Op die manier worden nieuwe tijdrovende en kostenvretende juridische gevechten (kort gedingen en bodemprocedures) overbodig.

Deze stap is aangekondigd door het Utrechtse SP-raadslid mr. R. F. Ruers (tevens de advocaat van ex-werknemer J. Rouwhof van Eternit, aan wie in kort geding door de Almelose rechtbankpresident een voorschot van f. 75000 is toegekend op een in een bodemprocedure nader vast te stellen schadeloosstelling voor het oplopen van mesothelioom als gevolg van blootstelling aan asbest).

“Ik denk dat het voor alle partijen f. verzekeraars, (voormalige) asbestproducerende bedrijven en asbestslachtoffersf. verstandiger is om deze specifieke problematiek te benaderen vanuit een maatschappelijke invalshoek”, zegt hij.

Mr. Ruers vindt wel dat de overheid het voortouw moet nemen om een Waarborgfonds te realiseren. Vandaar de beslissing van de SP om daartoe met een initiatief te komen.

Ook mr. F. J. Rutgers, raadsman van Eternit, ziet wel wat in een Waarborgfonds. Hij vraagt zich echter af hoe dat in de praktijk vorm gegeven kan en moet worden:

“Bedrijven die zich in het verleden met asbest bezighielden vormen geen afgebakend terrein. Je praat namelijk over verschillende grootheden. Van de kleinste gasfitter tot grote ondernemingen. De vraag is dan wie welk risico draagt. Nu draait elk individueel bedrijf op voor een toegekende schadeclaim. Maar ik geef toe dat daar ook grenzen aan zijn. In die zin zou een Waarborgfonds een goede oplossing ke zijn”.

Hoger beroep

Overigens is Eternit niet van zins zich neer te leggen bij het vonnis van de Almelose rechter. In principe is volgens mr. Rutgers besloten tot instellen van hoger beroep. Hij blijft namelijk van mening dat het “ondoenlijk is op een achternamiddag het doen en laten van Eternit in de afgelopen veertig jaar afgewogen te beoordelen.”

Voorts vraagt hij zich af waarom mr. Ruers tot op heden, ondanks herhaalde aankondigingen, nog steeds geen bodemprocedure is begonnen tegen Eternit: “Ik sluit niet uit dat we dan zelf maar een bodemprocedure beginnen.”

Geen kans

Mr. Ruers verwacht niet dat Eternit in hoger beroep gaat: “Het bedrijf maakt geen enkele kans. In een kort geding gaat het er uitsluitend om na te gaan of het aannemelijk is dat een vordering in bodemprocedure wordt toegewezen. De Almelose rechter verwacht dat dit gebeurt.”

Een bodemprocedure komt er volgens hem vast en zeker. “Maar gezien de nog korte levenstijd van mijn client moest ik eerst dit kort geding voeren. Eternit stelde zich in onderhandelingen over een schadeloosstelling namelijk ontoegankelijk op.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels