nieuws

Schade aan natuur bij aanleg buisleidingen voorkomen

bouwbreed

De provincie Zuid-Holland moet maatregelen nemen om schade aan natuur en landschap bij de aanleg van buisleidingen te voorkomen. Dat schrijven natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke brief aan Gedeputeerde Staten.

De organisaties verzoeken het bestuur van de provincie tot een eenduidig en helder beleid te komen voor de aanleg van buisleidingen. Zij doen dit verzoek na de commotie die in het voorjaar is ontstaan over aanleg van de kerosineleiding van Europoort naar Schiphol. De werkzaamheden werden in de gemeente Alkemade zonder een toereikende vergunning uitgevoerd. Een belangrijk weidevogelgebied dreigde midden in het broedseizoen verstoord te worden. Dankzij de milieu- en natuurorganisaties is toen in constructief overleg tussen alle betrokkenen een bevredigende oplossing gevonden.

Reageer op dit artikel