nieuws

Rioleringsplan ontbeert meeste milieu-aspecten

bouwbreed

Milieu-aspecten komen nog maar ten dele tot hun recht in gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s). Dit concludeert de Regionale Inspectie Milieuhygiene in Utrecht uit een onderzoek onder alle Utrechtse gemeenten naar de totstandkoming van de rioleringsplannen. Volgens de Wet milieubeheer moesten deze GRP’s voor 1 januari 1994 zijn opgesteld.

Tijdens het onderzoek is gekeken naar de mate waarin milieu-aspecten door gemeenten uitgewerkt worden in de plannen en de manier waarop de plannen tot stand komen. De plannen die op dit moment al gereed zijn, namelijk van de gemeenten Utrecht, Houten, IJsselstein en Soest zijn in het onderzoek meegenomen.

In het gemeentelijke rioleringsplan staat hoe de gemeenten de komende twintig jaar uitvoering zullen geven aan het beheer en de uitbreiding van het rioleringsstelsel en hoe zij dat gaan betalen. Verder moeten ze aangeven welke milieuverbetering is te verwachten als de maatregelen worden uitgevoerd.

Het is duidelijk dat het milieu zijn plaats nog moet vinden op de rioleringsafdelingen van de gemeenten en dat een andere wijze van denken noodzakelijk is bij de opstellers van de plannen. Naar verwachting zullen aan het einde van dit jaar de meeste gemeenten een gemeentelijk rioleringsplan klaar hebben

De Inspectie hecht echter evenveel belang aan een goede kwaliteit van de plannen als aan een strakke planning.

Reageer op dit artikel