nieuws

Provincie onderhandelt over verkoop bedrijventerrein

bouwbreed Premium

Boy Limmen Sloopwerken BV uit Schagen onderhandelt met de provincie Noord-Holland over de verkoop van bedrijventerrein Overtoom in Heerhugowaard. Ondertussen heeft het bedrijf van de provincie een dwangsom opgelegd gekregen.

Boy Limmen is een aantal aan de afvalstoffenvergunning verbonden eisen niet nagekomen. Bij verkoop van het terrein vervalt de dwangsom.

“Er komt een wet die strengere eisen stelt aan het breken van sloopafval. Daar heeft ons bedrijf de apparatuur niet voor en daarom stoppen we onze activiteiten op Overtoom”, aldus directeur Boy Limmen.

“De provincie is bij verkoop van het bedrijventerrein de eerste gegadigde. Zo staat het in het concurrentiebeding omschreven.

De provincie verkoopt het terrein daarna waarschijnlijk aan HAL-recycling BV. Deze BV is weer een onderdeel van Limmen BV, met een grotere financiele draagkracht. De BV houdt zich bezig met de overslag en sortering van sloopafval”. Met de transactie is een bedrag gemoeid van f. 1,7 miljoen.

Ondertussen hangt Limmen een dwangsom boven het hoofd. “Toen wij de afvalstoffenvergunning aan Boy Limmen verleenden, zaten daar eisen aan verbonden”, zo vertelt woordvoerder Peter Bakker van de provincie Noord-Holland. “Er moest onder andere een keerwand rond de inrichting komen en een vloeistofdichte bodemafdekking. Zolang Limmen eigenaar is, heeft hij zich aan deze eisen te houden.

De provincie heeft nu bepaald dat Limmen voor 3 augustus het terrein volgens de eisen moet hebben ingericht, of anders met hebben verkocht. Is Limmen op 3 augustus nog eigenaar, dan zal hij de dwangsom van f. 1000 per dag moeten betalen.”

De onderhandelingen van Boy Limmen met de provincie zijn nog gaande.

Reageer op dit artikel