nieuws

Promotie Nederlands (bouw)bedrijf op beurzen in Polen

bouwbreed

Het Nederlands-Hongaarse steunpunt van het Exportplatform VROM stelt Nederlandse bouw- en aanverwante bedrijven kosteloos voor aan Poolse bedrijven en instellingen. Dat gebeurt op twee vakbeurzen, die in september in Polen worden gehouden.

Het gaat om de vaktentoonstelling EKO, die van 1 tot en met 3 september plaatsvindt en om INBUD 94, die van 14 tot en met 20 september aan de orde komt. Op de eerst genoemde beurs staat vooral het milieubewuste bouwen centraal, terwijl het bij de andere vooral om de gang van zaken omtrent de bouw van eengezinswoningen gaat.

Geinteresseerden ke voor 15 augustus documentatie en/of visitekaartjes ter verspreiding opsturen aan het Business Bureau Oosteuropa, WG plein 551, 1054 SJ Amsterdam dat via telefoon 020-6161780/6070175 of fax 020-6831521 nadere inlichtingen verstrekt.

Reageer op dit artikel