nieuws

Politie voert keurmerk voor ‘veilig bouwen’ in

bouwbreed

De politie wil met de instelling van het keurmerk Veilig Bouwen het aantal inbraken in woningen gaan verminderen. De bedoeling is dat aannemers en poontwikkelaars worden betrokken bij het ‘veilig bouwen’ in de ontwerpfase van nieuwe wijken en woningen.

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de forse jaarlijkse stijging van het aantal inbraken na 1984 al enigszins aan het teruglopen is. Een en ander is met name het gevolg van inbraakpreventie die tot dusver echter veelal beperkt bleef tot het uitdelen van preventie-folders op braderien en op het politiebureau zelf.

De politie wil nu een verdere afname van het aantal inbraken bereiken door aanpassingen in de bouw van woningen en de wijk. Niet alleen overigens om het aantal inbraken terug te dringen, maar ook om het gevoel van veiligheid in de wijken te verbeteren.

In september van dit jaar beginnen in Schoonhoven en Sassenheim proefpoen bij twee nieuw te bouwen wijken. Gemeentebesturen, aannemers en poontwikkelaars zijn volgens preventie-adviseur Van den Dool van de politieregio Krimpenerwaard enthousiast over het project. Temeer daar met name de marktpartijen reclame ke gaan maken met poen die onder het keurmerk zijn gebouwd.

Het pilot-po in de twee gemeenten moet volgens Van den Dool de aanzet worden voor landelijke invoering van het keurmerk.

Het idee is, zo voegt hij er aan toe, overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk en door politie-officier Hesselman vertaald naar een Nederlands concept. Met ‘Secure by Design’ zijn in Engeland reeds goede resultaten bereikt.

Hang- en sluitwerk

Met de aannemers zullen volgens Van Dool met name afspraken worden gemaakt over aanpassingen aan de woningen zelf. Zo zal er extra aandacht besteed worden aan de (pre)fabricage van gevelelementen. “We willen bijvoorbeeld bereiken dat het hang- en sluitwerk aan alle gevelelementen is voorzien van stersloten”.

Met de gemeenten en poontwikkelaars zal vooral worden gekeken hoe de omgeving veiliger kan. Gedacht moet worden aan de wijze van hoe de beplanting en de verlichting in de wijk worden aangebracht, zodanig dat de bewoners zich veiliger voelen.

In september zal tevens een landelijke presentatie van het po plaatsvinden.

Reageer op dit artikel