nieuws

Onze Woning houdt administrateur en FIB verantwoordelijk Corporatie gaat verlies speculatie verhalen

bouwbreed Premium

De Nieuwegeinse corporatie Onze Woning heeft in een paar weken tijd circa f. 7 miljoen verloren op de optiebeurs. Verantwoordelijk hiervoor is de, inmiddels opgestapte, administrateur van Onze Woning, die zijn bevoegdheden ruimschoots heeft overschreden, en heeft verzuimd tijdig te rapporteren over het ontstane verlies. Het Haagse Financieel Intermediair Bureau wordt als “moreel verantwoordelijk” beschouwd. De corporatie zal trachten de geleden schade op beide partijen te verhalen.

Dat zei directeur A.J. Zandbergen op een persconferentie in Nieuwegein, waar de resultaten van een onderzoek van accountantsbureau Coopers en Lybrand werden bekend gemaakt.

Het verlies (“Een fors verlies. Daar ke we helder over zijn”) heeft de vermogenspositie van de corporatie niet aangetast, zo blijkt uit het onderzoek.

Onze Woning nam namelijk deel aan het SEV-experiment verzelfstandiging, waarbij eveneens, maar dan afgedekte, risico’s zijn aangegaan op de financiele markt.

Hierbij is een winst gemaakt van f. 7,5 miljoen, dat aan het vermogen kon worden toegevoegd. De huurders merken er dus niets van, aldus Zandbergen, en ook het onderhoudsbeleid verandert niet.

De verantwoordelijkheid voor het verlies wordt door Coopers en Lybrand voornamelijk gelegd bij de administrateur. Deze man, die volgens Zandbergen landelijk bekend stond als iemand die thuis was in de materie, heeft te eigenzinnig gehandeld en is veel te grote risico’s aangegaan, zonder dat het bestuur en de Raad van Toezicht hiervan op de hoogte waren.

Beheersbaar

Dat gebeurde in een paar weken tijd, tussen medio december en medio januari. Zandbergen: “Sinds die tijd zijn we alleen nog maar bezig geweest om het probleem beheersbaar te houden.”

Medio maart leidde de gang van zaken bij het bestuur en de Raad van Toezicht tot de overtuiging dat de positie van de administrateur onhoudbaar was geworden. Voordat hem echter ontslag kon worden aangezegd, kreeg hij een baan als consulent bij het Financieel Intermediair Bureau aangeboden.

Medewerking

Dat bureau wordt door Onze Woning eveneens verantwoordelijk gehouden voor de geleden schade. Het bureau heeft namelijk alle medewerking verleend aan de discutabele transacties van de administrateur.

Dit, terwijl het FIB toch bekend was met het feit dat hij met het ongedekt schrijven van opties tegen het beleggingsbeleid van de corporatie in handelde, dat juist gericht is op beperking van de renterisico’s.

Sterker nog, het FIB is nauw betrokken geweest bij de opstelling van dat beleid. “Het FIB is wat mij betreft dan ook ‘moreel’ medeverantwoordelijk voor het uitglijden van de administrateur”, aldus Zandbergen. Ook de pogingen om samen met het FIB de schade na het bekend worden van de handelwijze van de administrateur te beperken verliepen niet naar tevredenheid. “We hebben bij herhaling gevraagd om marsroutes of scenario’s teneinde zicht te krijgen op een verlaging van de risico’s en afbouwen van de positie. We hebben ze nooit gekregen.”

Onze Woning is begin mei in zee gegaan met de treasury van ABN/Amro; alle risicodragende activiteiten zijn nu beeindigd. Overigens een actie, die inging tegen het laatst ontvangen advies van het FIB. “Als we dat advies hadden opgevolgd, was het verlies een aantal miljoenen hoger geweest”, aldus Zandbergen.

Procedure

Daarom ook is hij verbolgen over uitspraken van FIB-directeur R. Vuurens in de media, als zou Onze Woning tegen de adviezen van het FIB hebben gehandeld. “Die uitspraken zijn op het lasterlijke af.”

Inmiddels is de corporatie een procedure begonnen tegen de administrateur en het FIB. Zij zijn beiden aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

Reageer op dit artikel