nieuws

Ontwerpfouten jagen kosten vliegveld op

bouwbreed

Fouten in het ontwerp hebben de bouwkosten voor de Japanse luchthaven Kansai nabij Osaka nagenoeg verdubbeld. De huidige rekening toont een eindbedrag van ruim f. 30 miljard. Ter beperking van deze verliezen legden de beheerders een forse toeslag op de toekomstige tarieven. De belangstelling voor het vliegveld is daardoor nu reeds aanzienlijk afgenomen.

Mede als gevolg daarvan boekt Kansai in het eerste bedrijfsjaar een verlies van om en nabij f. 1 miljard, temeer omdat de rente op schulden om en nabij f. 1,2 miljard bedraagt.

Het plan voor Kansai ontstond tien jaar geleden. De ambtenaren van het transportministerie in Tokyo zagen in de luchthaven een nieuwe verbinding tussen Japan en Noord Amerika die vooral de lijndiensten van de nieuwe Aziatische industriestaten zouden gebruiken.

In 1986 veroorzaakte Kansai een conflict tussen Japan en de Verenigde Staten. Handelsvertegenwoordigers uit Washington eisten dat Amerikaanse bedrijven een deel van de werken kregen toegewezen. Tokyo slaagde er ondanks de forse druk in het grootste deel van de aanleg met Japanse bedrijven uit te voeren. Het land hield daarmee weliswaar buitenlandse bedrijven zoveel mogelijk buiten de deur maar toonde tegelijkertijd aan dat het daarvoor zelfs wil toeleggen op de prijs.

Blunders

Technische blunders brachten Kansai opnieuw in de belangstelling. De luchthaven ligt op een kunstmatig eiland dat in de loop van de tijd inzakte. Noodzakelijke ophoogwerken brachten aanzienlijke kosten met zich mee en vertraagden de oplevering met achttien maanden. Het ontwerp voor het eiland kwam van Japanse ingenieursbureaus. Buitenlandse bureaus en uitvoerders mochten uitsluitend bijrol spelen.

In de tussentijd verkeken de beheerders zich op het aantal maatschappijen dat van Kansai gebruik zou maken. De huidige schatting gaat uit van 300 internationale vluchten per week; de helft van het begrote aantal. Dat hangt samen met de landingsvergoeding van f. 50 per ton. Per jumbojet betekent dat zo’n f. 20000 aan rechten. De kosten liggen daarmee ongeveer 10 procent hoger dan die van het Japanse vliegveld Narita dat als ’s werelds duurste luchthaven geldt.

Wil Kansai echter de noodzakelijke winst ke boeken dan zullen vooral buitenlandse maatschappijen ervan gebruik moeten maken.

Reageer op dit artikel