nieuws

Nieuwe emissie van Capa City Realty op komst

bouwbreed

Het onroerend-goedfonds Capa City Realty (beter bekend onder de oude naam Ravast) komt voor eind augustus met een emissie waarbij de rechten van bestaande aandeelhouders worden geeerbiedigd. Dit heeft de nieuwe directie van het fonds in de aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt.

Hoe groot de emissie zal zijn en tegen welke koers werd nog niet onthuld, maar er kan worden gerekend op ten minste f. 30 miljoen. Het is namelijk de bedoeling van de directie om na de emissie 20 procent van het maatschappelijk kapitaal (groot f. 150 miljoen) geplaatst te hebben, zo deelden de directeuren G. Edwall en E. van Erkelens mee. Daarna zullen er meer aandelenemissies komen, want de nieuwe machthebber, het Zweedse concern Ikea, wil Capa City laten uitgroeien tot een fonds met een omvang van zeker f. 300 miljoen en mogelijk wel f. 600 miljoen. Of aan die emissies ook steeds door bestaande aandeelhouders kan worden meegedaan, is niet zeker.

Aandeelhouders moesten goedkeuring geven aan een statutenwijziging. Een onderdeel daarvan is dat de directie gedurende vijf jaar wordt gemachtigd aandelen uit te geven met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders. Een voorstel van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) om deze termijn tot achttien maanden te bekorten haalde het niet.

Prospectus

Aan een prospectus voor de komende emissie wordt samen met De Nederlandsche Bank en de effectenbeurs de laatste hand gelegd. Binnen enkele weken mag terugkeer van de notering aan de Amsterdamse en Berlijnse beurzen worden verwacht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels