nieuws

Nieuwbouw van gemeentehuis Winsum

bouwbreed

De Hollandse Bouwcombinatie BV uit Hoogeveen begint na de zomervakantie met de bouw van een nieuw gemeentehuis in Winsum (Gr). De inschrijvingsbegroting van de Hollandse Bouwcombinatie bleek de laagste te zijn, maar overschreed aanvankelijk het beschikbare budget van de gemeente.

In nauw overleg met de architect, Karelse van der Meer uit Groningen en pocoordinator Van Kammen heeft het college vervolgens gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden bij de bouw. Uitgangspunt hierbij was dat het oorspronkelijke plan en het kwaliteitsniveau niet aangetast mochten worden. Ook hogere exploitatielasten waren uitgesloten. Het is het college uiteindelijk gelukt om bouwkundige bezuinigingen te vinden. De gunning heeft daarna voor f. 3,1 miljoen (excl. btw) plaatsgevonden aan de Hollandse Bouwcombinatie.

Reageer op dit artikel