nieuws

Nederlandse aannemers azen op diverse delen Sontpo

bouwbreed

Opdrachtgever entresundskonsortiet heeft de internationale aannemerscombinaties bekend gemaakt die mogen inschrijven op de verschillende onderdelen van de werken voor de vaste oeververbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden. De Nederlandse aannemerij is daarbij goed vertegenwoordigd.

Drieentwintig consortia hebben vorig jaar een aanvraag voor prekwalificatie ingediend in verband met het Sontpo waarvan de omvang in totaal wordt geraamd op drie miljard ECU (prijspeil 1990). Veertien combinaties zijn nu geprekwalificeerd voor het uitvoeren van een van de vier grote contracten waarin het totale werk is opgedeeld. De onderdelen zijn: een afgezonken tunnel onder de Drogden, baggerwerk en aanleg van twee kunstmatige eilanden bij het eiland Saltholm, een tuibrug over de Flinternden (de vaargeul in de Sont bij Zweden) en de oostelijk en westelijk van de tuibrug gelegen aanbruggen.

Voorgeselecteerd

A/S entresundskonsortiet f. opgericht voor ontwerp, aanleg en exploitatie van de oeververbinding over de Sontf. heeft voor elk contract minstens vijf combinaties voorgeselecteerd. Dit om “zich te verzekeren van een maximum aan concurrentie bij de uiteindelijke inschrijvingen”. Met het proces van prekwalificatie heeft entresundskonsortiet bovendien die ondernemingen geselecteerd die financieel en technisch in staat moeten worden geacht de omvangrijke contracten tot een goed einde te brengen.

Bij de nu voorgeselecteerde consortia zijn de meeste grote aannemers uit Europa vertegenwoordigd, samen met verschillende ondernemingen uit de Verenigde Staten en een uit Turkije. Daartoe behoren acht Nederlandse aannemers. Voor het tunnelcontract zijn dat: Dirk Verstoep, Boskalis Westminster, Volker Stevin en Hollandsche Beton. Ham Dredging, Van Oord ACZ, Holland Dredging, Boskalis Westminster zijn geprekwalificeerd voor het baggerwerk. Bij de combinaties voor aanleg van de tuibrug zitten geen Nederlandse bedrijven. Tenslotte ke Volker Stevin, Ballast Nedam en Hollandsche Beton betrokken worden bij de bouw van de aanbruggen.

Aanbestedingen

Naar verwachting van de opdrachtgever zullen de bestekken voor de baggerwerken en de tunnel in de vroege herfst aan de geprekwalificeerde ondernemingen worden aangeboden. Die voor de aanbruggen en de tuibrug volgen nog voor het einde van het jaar. De eerst aanbestedingen zullen rond de jaarwisseling worden gehouden. Het werk kan dan midden 1995 echt beginnen. De gehele vaste oeververbinding zal tegen het jaar 2000 gereed zijn.

Reageer op dit artikel