nieuws

Monumentendag op 10 september 1994

bouwbreed Premium

Op de achtste monumentendag, 10 september as., zijn er in ons land circa 3500 monumenten voor het publiek geopend, die gewoonlijk niet toegankelijk zijn. In 53 gemeenten zijn deze gebouwen ook op de zondag daarna nog geopend. Een speciale krant met een globaal overzicht is vanaf half augustus bij alle VVV-kantoren verkrijgbaar.

Hoewel er geen jaarlijks thema wordt aangegeven, ligt dit keer in het verlengde van de nationale manifestatie ‘Beelden 1994’ een accent op de toepassing van beeldhouwwerk in monumenten.

Ook zullen dit jaar weer enkele restauratiewerken worden opengesteld, waaronder de Kanselarij in Leeuwarden, het fort Pannerden te Bemmel en het Duitse Huis in Utrecht. De Open Monumentendagen worden in Europees verband georganiseerd in 24 deelnemende landen.

Reageer op dit artikel