nieuws

Minister heeft wapen in handen voor vestiging kerncentrale

bouwbreed

Demissionair minister Andriessen heeft een nieuw wapen in handen in zijn strijd om de mogelijkheden voor de vestiging van een kerncentrale in de Eemshaven open te houden. Rechter H.Polak van de Raad van State heeft namelijk in een uitspraak gesteld dat de minister de mogelijkheid geboden moet worden zijn zegje te doen als provincie en gemeente besluiten om iets te laten bouwen dat mogelijk niet samengaat met een kerncentrale.

Achtergrond van deze kwestie is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’, dat de gemeente Eemsmond enige tijd terug voor het gebied rond de Eemshaven opstelde. In dat bestemmingsplan sluit de gemeente de vestiging van een kerncentrale uit.

Dat was voor minister Andriessen reden om bij de Raad van State Kroonberoep in te stellen tegen het bestemmingsplan. Dat Kroonberoep moet nog behandeld worden. Zolang de kroonprocedure loopt, is het bestemmingsplan van rechtswege geschorst en ke er op basis van het plan geen bouwvergunningen worden verleend.

Die ke wel afgegeven worden op basis van het oude, onderliggende bestemmingsplan. Ook ke er bouwvergunningen verleend worden via een zogenoemde anticipatieprocedure . Dat is een procedure, waarin de provincie een afwijking van het bestemmingsplan toelaatbaar kan verklaren.

Minister Andriessen vreesde dat de gemeente nu gaat trachten via zo’n anticipatieprocedure een fabriek gevestigd te krijgen in de Eemsmond, die niet samengaat met een kerncentrale. De gasfabriek van Conoco, die nu overigens van de baan is, is zo’n voorbeeld. Daarom wilde Andriessen door de rechter van de Raad van State uitgesproken hebben dat er geen projecten in de Eemsmond mogen starten, die de komst van de kerncentrale ke blokkeren.

De rechter heeft dat niet letterlijk willen uitspreken. Maar hij heeft wel in zijn uitspraak laten vastleggen dat hij zich niet kan voorstellen dat de minister niet in staat wordt gesteld zijn belangen te behartigen als provincie en gemeente zoiets als het Conocopo van de grond willen trekken.

Met deze uitspraak heeft de minister nu toch iets in handen, waarmee hij gemeente en provincie kan duidelijk maken dat men serieus rekening moet blijven houden met zijn plannen.

Reageer op dit artikel