nieuws

Metro Moskou mist geld voor uitbreiding

bouwbreed

In de afgelopen maanden sierde het schema van de voorgenomen uitbreiding de treinen en stations van de metro in Moskou. Het overzicht toont de verlenging van bestaande lijnen en twee nieuwe lijnen die op het bestaande net aansluiten. De plannen van de Moskouse metro voorzien verder in de bouw van vier zogeheten expreslijnen die onderling worden verbonden door een ringlijn. Onder meer geldgebrek houdt de werken tegen. Het overzicht leidde inmiddels tot een forse stijging van de prijzen voor bouwgrond in de omgeving van de geplande stations.

De metro van Moskou is sinds de opening in mei 1935 doorlopend uitgebreid. Het netwerk bestaat tegenwoordig uit acht radialen en een ringlijn met een gezamenlijke lengte van zo’n 250 kilometer. De metro telt 149 haltes en verzorgt daarmee het grootste deel van het openbare vervoer in de Russische hoofdstad. Auto- en trolleybussen rijden met een veel kleinere frequentie, zijn doorgaans volledig overladen en komen in het fors toenemende wegverkeer slechts langzaam vooruit. De metro van Moskou was evenwel meer dan alleen een vervoermiddel. Het was een symbool voor de verworvenheden van het socialisme. De stations werden uitgevoerd als ondergrondse paleizen voor het volk. Dat gebeurde vooral in de jaren na de tweede wereldoorlog toen stations als Komsomolskaja de overwinning in de oorlog verheerlijkten.

Belastbaarheid

De tijden veranderen echter er de veranderingen van de afgelopen jaren lieten ook in de metro hun sporen achter. Op de stations en in de treinen deed reclame de intrede en in de ondergrondse verbindingsgangen bieden talrijke straathandelaren hun waren aan. Ook de reinheid is niet meer zo legendarisch als vroeger.

Binnen een jaar steeg het passagiersaanbod van pakweg zeven naar bijna negen miljoen per dag. Daarmee heeft de metro de grenzen van de belastbaarheid bereikt. De radiaal-concentrische opbouw van het net leidt ertoe dat vrijwel al het verkeer het centrum passeert. Op knooppunten als Poesjkinskaja en Arbatskaja arriveren en vertrekken daardoor zo’n 500000 reizigers per dag. Vier aan het net toegevoegde tangentialen die onderling verbonden zijn voor expres-metrolijnen moeten deze problemen het hoofd bieden. De totale lengte van deze uitbreiding beloopt ongeveer 350 kilometer. De bouw begint op een niet nader genoemd moment in de toekomst.

Momenteel is de uitbreiding van het bestaande net in uitvoering. De verlenging van bestaande en de aanleg van twee nieuwe radialen moet de basisontsluiting van een groot aantal nieuwbouwgebieden garanderen. Tot aan 2005 volgt de oplevering van 89 kilometer metrolijn en 28 haltes. Eind volgend jaar komt volgens het plan de eerste uitbreiding van de Ljublinskaja-lijn met acht haltes in gebruik.

Of dit voornemen daadwerkelijk in praktijk komt staat nog te bezien. Over de financiering bestaat namelijk nog geen zekerheid. Ook de metro ondervindt de gevolgen van de lege staatskassa. In het verleden genoot de ondergrondse als object van eerste prioriteit alle benodigde middelen. Volgens de officiele opgave dekken de subsidies de bedrijfskosten. Debet aan dit gegeven zijn vooral de uitermate lage energiekosten. In de afgelopen drie jaar steeg de prijs van een kaartje mede door de inflatie van 5 kopeken naar ruim 100 roebel. De reizigers dragen ongeveer een kwart van de noodzakelijke inkomsten bij. De gemeente Moskou vereffent het restant.

Klachten

Sinds enige tijd nemen de klachten van de metrobestuurders toe over de technische staat van het materieel. Het geld ontbreekt om noodzakelijke reserve-onderdelen aan te schaffen. Deze klachten klonken bijzonder luid nadat op een lijn op hetzelfde moment drie ongelukken gebeurden die nog redelijk goed afliepen. De directie van het metrobedrijf bestrijdt de klachten, maar geeft toe dat het niet altijd de rekeningen voor de verbruikte energie op tijd kan voldoen omdat de beschikbare middelen eerst opgaan aan het garanderen van de bedrijfsveiligheid.

Bouwbudget

De bouwafdeling Metrostroj verkeert in een nog moeilijker positie. De inflatie maakt het opstellen van een begroting nagenoeg onmogelijk. Het bouwbudget van 1993 beliep 39 miljard roebel. Eind vorig jaar bedroeg de afrekening 120 miljard roebel. Gebrek aan geld schortte de bouwwerken regelmatig op terwijl het bouwpersoneel vaak pas na maanden vertraging het loon in handen kreeg.

Mede door deze problemen werd de opening van het station Altufjevskaja in het noordelijke deel van lijn 8 telkens weer uitgesteld. Naar verluidt vindt deze handeling nu in de loop van augustus plaats.

Het station Komsomolskaja in de ringlijn rond Moskou is een voorbeeld van Sovjet metrobouw zoals die in de jaren vijftig plaatsvond.

Station Poljanka werd in de jaren tachtig gebouwd.

Ook station Serpuchovskaja is een voorbeeld van de wijze waarop in de jaren tachtig metrobouw werd gepleegd.

Reageer op dit artikel