nieuws

Makelaars verwachten ‘rust’ op koopwoningenmarkt

bouwbreed Premium

De koopprijzen van een woning zijn welliswaar de eerste zes maanden van dit jaar wederom met 11 procent gestegen, maar het plafond is bereikt. De NVM verwacht dat de stijging de komende zes maanden minder hoog zal zijn. Volgens de makelaars zal de stijging van de koopwoningenmarkt gelijk op gaan lopen met het inflatiecijfer, dat wil dus zeggen 2 tot 3 procent. “De rust keert daarmee terug”, aldus de makelaars.

Gemiddeld moet nu f. 229200, voor een woning worden neergeteld. Eind vorig jaar bedroeg dat nog f. 206800. Ongetwijfeld een respectabele stijging, maar volgens NVM-voorzitter B, van Groenigen lang niet meer zo zorgwekkend als een jaar geleden.

In een toelichting op de gisteren in Nieuwegein bekend gemaakte halfjaars-cijfers zei de NVM-voorzitter er van overtuigd te zijn dat, ondanks de aantrekking van de economie en een mogelijke verlaging van de hypotheekrente, zoals die deze week door de Zwolsche Algemeene is ingezet, verder geen spectaculaire prijsopdrijving van de koopprijs tot gevolg zal hebben.

Prognoses

“Het is duidelijk dat de koper niet langer bereid is vele sommen geld voor een koopwoning neer te tellen. De koper zal meer de prijs gaan bepalen en de verkoper zal daar op moeten inspelen”, aldus Van Groenigen die overigens wel van een prijsstijging blijft uitgaan. Een verlaging van de prijzen ligt volgens hem, nog niet in de lijn der verwachting.

De NVM baseert deze prognoses vooral op het tweede kwartaal van dit jaar. Lieten de prijzen van een koopwoning in het eerste kwartaal nog een stijging van dertien procent zien; het tweede kwartaal was er nog sprake van een stijging van ‘slechts’ 9 procent.

Die tendens wordt volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars voor een belangrijk deel veroorzaakt door een ruimer aanbod op de markt. “Het is duidelijk”, zo lichtte Van Groenigen toe, “dat woningbouwverenigingen in de afgelopen periode eindelijk overstag zijn gegaan en zijn begonnen met de verkoop van duurdere huurwoningen aan zittende huurders. Een deel van de potentiele kopers viel daardoor weg.

Ook de oplevering van nieuwbouwwoningen, vooral in de vrije sector, is in het tweede kwartaal ten opzichte van vorig jaar fors toegenomen.”

Daarbij moet volgens hem ook nog worden opgeteld de mensen die in verband met een te laag inkomen maar wel een eigen woning besloten toch niet te verhuizen.

Zij hebben veelal de lagere rentestand aangegrepen om de hypotheek te vernieuwen en dat geld in de verbetering van hun woning te steken.

Ook is gebleken dat veel woningcorporaties dit jaar hebben afgezien om de maximale huurverhoging van 6 procent door te voeren. “Hierdoor hebben toch een hoop mensen besloten nog even met het kopen van een woning te wachten”.

Nieuwbouw

De toename van woningen en vooral nieuwbouwwoningen zal in de komende en daaropvolgende periode alleen maar toenemen.

Van Groenigen verwacht hierdoor geen problemen voor de woningmarkt. Sterker nog, de NVM-voorzitter juicht een ruimere woningmarkt zelfs toe. “Het is duidelijk dat een krappe markt voor niemand goed is. Door een ruimere markt komt die markt in een beter evenwicht en kan je spreken van een gezonde situatie.”

De NVM gaat er dan ook vanuit dat de prijzen binnen een jaar gelijke tred met het inflatiecijfer zal houden. “Dan spreek je van een jaarlijkse prijsstijging van twee tot drie procent en dat is gezond”, aldus Van Groenigen.

Prijsverschillen

Overigens signaleren de makelaars nog wel grote prijsverschillen in den landen.

Is het gemiddelde vastgesteld op 229200, de provincie Utrecht heeft daarbij de illustere eer om 15,5 procent boven dat bedrag uit te stijgen. Groningen zit er met dertig procent ruim onder en is dan ook de goedkoopste provincie van Nederland.

In navolging van eerdere presentaties van jaarcijfers pleit de NVM ook nu weer voor het meer bouwen van woningen in het segment f. 275000 tot f. 325000. “Dit segment zorgt voor een optimale doorstroming omdat de vraag door de grootste groep op de woningmarkt wordt veroorzaakt: Namelijk de dertigers en veertigers”, aldus Van Groenigen.

Reageer op dit artikel