nieuws

Liebherr 45 K veelzijdig door traploze besturing

bouwbreed

Alle rij- en kraanfuncties van de Liebherr 45 K snelopbouwkraan zijn traploos regelbaar. Zwenk, loopkat, ballast en giek kennen een traploze besturing. Dat geldt eveneens voor het tot onder hoek van 45 gr. C. optoppen van de giek en de rijaandrijving in geval van railmontage. Bij de 45K ke alle kraanbewegingen dankzij micro-snelheden volledig schokvrij worden gedirigeerd.

De kraan biedt drie haakhoogten van 15, 21 en 26 meter alsmede een bereik op 26, 31 en 36 meter. Bij het grootste bereik zijn lasten tot 1350 kg te hanteren terwijl de maximum hijslast 4000 kg bedraagt.

De veelzijdigheid van dit kraantype is evenzeer te danken aan de seriematige optoppingsmogelijkheid van het voorste giekdeel. Bij obstakels in de zwenkbeweging kan deze zelfs met aangehangen last worden omhooggetrokken en de hindernis omzeild.

Tussen de 0 en 45 gr. C. zijn nog vier andere hoekinstellingen van het voorste giekdeel mogelijk te weten 10 gr. C., 15 gr. C., 20 gr. C. en 25 gr. C.. De daarbij behorende maximale waarden voor haakhoogte en bereik bedragen 38,5 en 32,9 meter.

Het vanuit horizontale in schuine positie brengen van de giek gebeurt met behulp van een spankabel die vanuit de cabine wordt bediend.

Op deze wijze kan de 45K steeds snel overschakelen van rechte op gehoekte giek. Onder alle hoeken blijft de de loopkat steeds verrijdbaar.

Lastmeetinrichting

Het katrijwerk is met een lastmeetinrichting uitgerust. Daarmee wordt bij een gekozen giekinstelling, bij het overschrijden van de maximaal toegestane belasting de hijs uitgeschakeld. Instellen van de overlastinrichting is onder de verschillende giekhoeken niet noodzakelijk.

Deze snelopbouwkraan wordt in serie uitgerust met de door Liebherr ontwikkelde elektronische frequentieregeling die ook op de grotere torenkranen wordt toegepast en die zorg draagt voor een volledig traploos geregelde en schokvrije rijbeweging van de loopkat.

De vloeiende rij- en rembeweging voorkomt het hinderlijk slingeren van de last waardoor de kraanbestuurder in staat is deze sneller en nauwkeuriger te plaatsen.

Betere inzetmogelijkheden biedt ook de draaitafel die door zijn geringe diameter van 2,5 of 3 meter opbouw van de kraan op praktisch elke bouwplaats toestaat.

Ballastsysteem

Een belangrijke verbetering op de 45K is het gepatenteerd ballastsysteem waarmee betonnen ballastplaten- of blokken aan alle zijden van de kraan van de vrachtwagen zijn op te nemen. Daarvoor staat een hijsbereik van 5,5 meter ter beschikking. De frequentieregeling van de loopkat voedt de aandrijving van de ballastinrichting, maar evenzeer van giekmontage en de optopinrichting. Al deze functies zijn daarmee uiterst nauwkeurig uit te voeren.

Het verrijden van de 45K gebeurt evenals alle andere kraanbewegingen traploos. Ook deze aandrijving wordt gevoed via de frequentieregeling van het loopkatrijwerk.

Zowel bij twee als vier inscheringen biedt de 45 K vier hijssnelheden zodat in totaal acht hijs- en daalsnelheden ter beschikking staan.

De snelopbouwkraan is seriematig uitgerust met een dubbel trommellierwerk met drievoudig poolomschakelbare hijsmotor.

Naast de gebruikelijke koeling door middel van waaier is een extra koeling ingebouwd voor om uitval als gevolg van warm lopen te voorkomen.

Omschakeling

De hijstrommel is met een slipkoppeling uitgerust, die de hijskabel bij de- en montage automatisch spant.

Door middel van een eenvoudige omschakelmogelijkheid kan direct worden omgeschakeld van hijs- naar montagetrommel. Daarbij wordt automatisch de slipkoppeling gelost die tijdens de montage zorg draagt voor de spanning van de hijskabel.

De kraancabine is langs de mast in hoogte te verplaatsen zodat de kraanbestuurder over de gehele masthoogte de meest geschikte werkpositie kan kiezen.

De kraancabine van de Liebherr snelopbouwkraan type 45K is over de gehele mastlengte in hoogte verstelbaar.

Reageer op dit artikel