nieuws

Hogeschool Den Bosch nog energiezuiniger gepland

bouwbreed Premium

De toch al energiezuinig ontworpen nieuw te bouwen Hogeschool te Den Bosch kan nog energiezuiniger worden gebouwd. Dat blijkt uit een onderzoek van raadgevend technisch bureau Huisman en van MuijdenBV te ‘s-Hertogenbosch, dat in opdracht van Novem is uitgevoerd. Op het oorspronkelijke ontwerp zijn wijzigingen aangebracht, die 13000m3 besparing op aardgas en 43000kWh elektriciteit per jaar extra opleveren.

Dat betekent dat ongeveer voor f. 6000 per jaar extra, op energiekosten voor de Hogeschool kan worden bespaard.

Na drie jaar bestudering zijn de voorbereidingswerkzaamheden voor de nieuwbouw van de school in volle gang. Zeven HTS-studierichtingen, vier HEAO- en drie HSAO-studierichtingen zullen erin worden onderwezen.

De nieuwbouw aan de westkant van het station beslaat 27499m2. De school krijgt een inhoud van 120906 m3.

Voorbeeldpo

Met de bouw moet een eind komen aan het zwerven van de jongeren tussen de verspreid in Den Bosch liggende dependances. Daarmee gaat veel tijd verloren en het is niet bevorderlijk voor onderlinge communicatie en samenwerking.

Deze nieuwbouw is voor Novem het zoveelste voorbeeldpo voor energiebesparing van scholen. Er is onderzoek gedaan naar aanvullende maatregelen op het gebied van werktuigkundige en elektrotechnische installaties. Novem verleent naderhand ook steun aan een meetprogramma om te bekijken of de beoogde energiebesparingen worden gehaald.

Inventarisatie

R.P.Borrett van het raadgevend technisch bureau Huisman van Muijden BV te ‘s-Hertogenboschheeft een inventarisatie-onderzoek gedaan ter verdere verbetering van de energie-efficientie.

Zijn onderzoek heeft uitgewezen, dat verbeteringen in de warmtegeleidingscoefficienten van de te gebruiken bouwmaterialen nauwelijks meer zijn te realiseren. Ook ligt de IT-waarde van het gebouw (isolatie-indexwaarde) al heel hoog.

De werktuigbouwkundige kant bood nog wel mogelijkheden voor verbetering van de energiehuishouding. Als een kansrijke maatregel is het installeren van in toeren te regelen tweewegregelafsluiters in de cv-installatie voor de radiator- en aansluitgroepen voor de verwarming naar voren gebracht.

Ook heeft Borrett voorstellen gedaan met betrekking tot het belasting-afhankelijk toeren regelen van de hoofdtransportpomp van de verwarmingsinstallatie. Met deze maatregelen is een extra investering gemoeid van f. 20000. Er wordt in een gemiddeld stookseizoen echter een energiekostenbesparing mee bereikt van ongeveer f. 2800 per jaar.

Een andere besparing is gevonden in de warmteterugwinning in de ventilatiesystemen. Hierbij is het warmtewiel als een kansrijke optie naar voren gekomen. Met het warmtewiel wordt de temperatuur van de aangezogen buitenlucht verhoogd door de afvoerlucht uit de binnenruimten, echter zonder deze met elkaar te mengen.

De investering hiervoor bedraagt f. 31000 en de terugverdientijd is tien tot elf jaar. Dat is volgens Borrett lang, maar gezien het demonstratie-effect is deze optie toch zeker de moeite waard.

Hoewel het installeren van een zonneboiler uit het oogpunt van energiebesparing nauwelijks interessant is, heeft Borrett toch geadviseerd deze in het programma van wijzigingen op te nemen. Ook hier geldt de educatieve functie ervan. De boiler vergt een extra investering van f. 9200.

Oppassen

“Je moet er in het algemeen voor oppassen”, aldus Borrett, “dat bij het nemen van energiebesparende maatregelen het gebouw en de installaties gebruiksvriendelijk blijven. Bovendien moeten maatregelen wel lonend zijn f. hetzij direct in energiebesparingsopzicht, hetzij in educatief opzicht.

Bij de nieuwbouw van de school is ook met een goed ‘milieu-oog’ naar het gebruik van de materialen gekeken. Er is niet alleen gekeken naar de energiebesparende effecten, maar vooral ook naar het gebruik van milieuvriendelijke materialen. Tevens is de recyclebaarheid van de materialen een belangrijk criterium geweest.

Al deze maatregelen hebben ertoe geleid, dat de hogeschool een extra investering heeft gedaan van ongeveer f. 200000.

Reageer op dit artikel