nieuws

Haarlemmermeer eist lager viaduct hsl

bouwbreed Premium

De gemeente Haarlemmermeer wil dat er in de polder ten behoeve van de kruising van de aan te leggen hogesnelheidslijn (hsl) met de bestaande spoorbaan Hoofddorp-Leiden een aanmerkelijk lager viaduct wordt gebouwd dan thans voorzien in de plannen. Voorts moet voor gedupeerden een goede schaderegeling worden getroffen.

Dit zijn enkele voorwaarden die B en W van Haarlemmermeer stellen aan eventuele medewerking aan aanleg van de hsl op het grondgebied van hun gemeente. Ze staan in de gemeentelijke reactie op de Nieuwe hsl-Nota.

Dat de hsl er moet komen, staat voor de gemeente Haarlemmermeer vast. Dit vanwege een forse verschuiving van vlieg- naar treinverkeer, hetgeen belangrijke effecten geeft op de kwaliteit van de leefomgeving. Maar wat betreft uitvoering van het po heeft de gemeente nadrukkelijk enkele specifieke wensen.

Tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep ligt de huidige spoorbaan gedeeltelijk op maaiveld. Dat geeft nauwelijks een barrierewerking. De hsl kruist in dit deel de spoorbaan op hoogtes van vier tot vijf meter +NAP. Volgens B en W is dat acht tot tien meter boven het maaiveld. Dat gaat hen te ver. Zij geven er de voorkeur aan om de hoogte van de kruising zoveel mogelijk te beperken. Anders wordt de polder in twee moten gesneden. Vandaar hun klemmend verzoek om overleg over f. meer aanvaardbaref. alternatieve oplossingen.

De voorgestelde kruising van de hsl met de Kaagweg zal volgens B en W zodanig worden dat de Kaagweg haaks de hsl-baan zal kruisen. Dit betekent een knik in de Kaagweg. Daardoor ontstaat een relatief grote omweg van honderden meters.

Dit is voor het college niet aanvaardbaar. Vanuit landschappelijk oogpunt geeft het de voorkeur bepleit het om de Kaagweg rechtdoor over de hsl-baan te laten lopen en het dijklichaam ‘scheef’ over te steken met een brug, om zo de orientatie langs de weg te behouden.

Ten aanzien van de kruising van de hsl met het zuidelijk deel van de Haarlemmermeer-ringvaart stellen B en W dat er een waterkering moet worden aangelegd aan beide zijden van de spoorlijn tot het punt dat de spoorlijn weer op de zelfde hoogte uitkomt als de hoogte van de waterkering.

Gedupeerden

Veel agrarische kavels zullen door de hsl worden doorsneden. Een aantal kavels zal daardoor niet meer geschikt zijn voor landbouwdoeleinden.

Ook moet een groot aantal bedrijfsgebouwen en woningen verdwijnen. Voor B en W valt of staat planologische medewerking aan het hsl-po met een goede regeling om gedupeerden schadeloos te stellen en/of compensatie te bieden.

Reageer op dit artikel