nieuws

GS Brabant niet zo te spreken over MIT

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant is minder optimistisch over de uitkomst van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1994-1998 (MIT) dan de minister van verkeer en waterstaat. In een brief aan haar schrijven GS van Brabant de effecten van de beleidskoers minder positief in te schatten als gevolg van het gevoerde prijsbeleid en het gebrek aan financien.

GS schrijven dat ze op het punt van het prijsbeleid “niets anders ke constateren dan dat het beleid op dit punt schromelijk tekort schiet”.

Weliswaar zijn de brandstofaccijnzen enkele malen verhoogd en ook de tarieven voor de wegenbelasting gestegen, maar van het variabiliseren van de autokosten f. gedacht kan worden aan roadpricing, spitvignetten, tolheffingf. is nog weinig terecht gekomen.

Omdat daar onvoldoende invulling aan is gegeven, komt de uitvoeringskant van het structuurschema Verkeer en Vervoer II ten aanzien van vervoerregio’s, infrapoen en collectief vervoer op de tocht te staan wegens onvoldoende financiele middelen, aldus dit college.

“Als voor de Brabantse vervoerregio’s en andere vervoerregio’s buiten de randstad wordt uitgegaan van bedragen van circa f. 600 tot f. 800 miljoen per vervoerregio in de periode tot 2010, dan zal het duidelijk zijn dat de nu in het MIT opgenomen bedragen voor vervoerregio’s buiten de Randstad absoluut niet toereikend zijn. Vanuit het Infrastructuurfonds is slechts een bedrag van maximaal f. 30 miljoen per jaar opgenomen”, zo wordt letterlijk geschreven.

Collectief vervoer

Ook verbetering van het collectief vervoer in stad en streek ziet er niet zo rooskleurig uit. Aan de ene kant ontstaat bij burgers het beeld dat de overheid het gebruik van collectief vervoer propageert, anderzijds wordt dit vervoer geconfronteerd met forse jaarlijkse prijsverhogingen en bezuinigingen.

Ook de kostenontwikkeling collectief vervoer versus prive vervoer loopt volgens G.S. uiteen . De kilometerkosten van het openbaar vervoer stijgen al een aantal jaren duidelijk meer dan die van de particuliere auto.

De resultaten van dit prijsbeleid, aldus GS, zijn terug te vinden in een stagnerende groei van het gebruik van het openbaar-vervoer.Tenslotte spreekt GS de verwachting uit dat de in het MIT aangegeven financiele planning van de A50 (Eindhoven-Oss) in ieder geval wordt geeffectueerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels