nieuws

GS Brabant akkoord: miljoeneninvestering in verzorgingshuizen

bouwbreed

Het Brabantse college van Gedeputeerde Staten is akkoord met een investeringsbedrag van ruim f. 21 miljoen voor de vernieuwing en uitbreiding van 107 verzorgingshuizen.

Het gaat in veel gevallen om uitbreiding van de gebouwen maar ook als bijdragen voor nieuwe huisvesting.

Alle aanvragen zijn door het college beoordeeld op hun financiele haalbaarheid en hun bouwkundige aspecten. De goedkeuring is verleend op basis van de exploitatiekosten; oftewel de jaarlijkse kosten van financiering van de geplande vervanging of uitbreiding.

Reageer op dit artikel