nieuws

Grijzende bouwers actief in buitenland

bouwbreed

Het Programma Uitzending Managers (PUM), dat gepensioneerde en Vut(-)tende managers voor advieswerk inzet bij bedrijven in zich ontwikkelende economieen, heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het aantal keren dat PUM een adviseur uitzond is het afgelopen jaar gestegen tot 618, een stijging met 45 procent ten opzichte van 1992. Dat blijkt uit het jaarverslag 1993 van PUM.

PUM heeft momenteel 2200 beschikbare managers ingeschreven, met deskundigheid op vrijwel alle terreinen waarop het Nederlandse bedrijfsleven actief is. Daarvan zijn circa 335 actief op het terrein van ‘building and engineering’. Deze grijzende adviseurs hebben onder meer hun diensten verleend bij de aanleg van bruggen, wegen en treinverbindingen.

Het PUM-jaarverslag meldt dat uit oosteuropese landen de vraag kwam hoe produktiebedrijven van grote betonelementen voor de massawoningbouw ke worden omgevormd. In Zimbabwe is assistentie verleend bij het opzetten van een organisatiemodel voor een werkgeversorganisatie in de bouw.

Reageer op dit artikel