nieuws

Gezamenlijke acquisitie voor bedrijfslokaties

bouwbreed

In Groningen is het samenwerkingsverband Groninger Bedrijfslokaties opgericht. In verband hiermee is er een convenant ondertekend door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de provincie Groningen.

Het doel van het samenwerkingsverband is gezamenlijke acquisitie en promotie te bevorderen. “Het economisch beleid van gemeenten en provincie is erop gericht de internationale concurrentiepositie van de regio en het hier gevestigde bedrijfsleven te versterken”, aldus een toelichting van de provincie Groningen. “Belangrijke instrumenten hierbij zijn de aanleg, verbetering en uitgifte van bedrijfsterreinen en kantoorlokaties en daarvoor benodigde acquisitie en promotie.”

Het College van gedeputeerde staten besloot in maart om het samenwerkingsverband op te richten.

Voordelen ervan zijn onder meer dat er een aanspreekpunt komt voor het bedrijfsleven en dat er een positieve uitstraling ontstaat naar het bedrijfsleven.

Reageer op dit artikel