nieuws

Flevoland verwijt ROA onbegrip voor Almere

bouwbreed

Gedeputeerde staten van Flevoland hebben kritiek op het voorontwerp van het Regionaal Structuurplan 1995-2005 van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA).

Het college verwijt in een brief het ROA-bestuur onvoldoende aandacht te geven aan de positie van Almere.

Het voorontwerp bevat wel de taakstelling van Almere om voor het stadsgewest Amsterdam 30000 woningen te bouwen. Maar elementaire zaken als infrastructuur, werkgelegenheid en voorzieningen komen daarentegen niet voor. Het dagelijks bestuur van Flevoland stemt voorts niet in met de benamingen ‘satelliet’ en ‘lob’ van de centrale stad Amsterdam voor Almere.

Volgens Flevoland groeit Almere uit tot een stedelijke regio in de noordvleugel van de Randstad, even onafhankelijk en even zelfstandig als vergelijkbare regio’s als het Gooi of Zuid-Kennemerland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels