nieuws

EIB geeft gunstig krediet voor Grote Belt-po

bouwbreed

A/S Storebaeltsforbindelsen, opdrachtgever voor de aanleg van de vaste oeververbinding over de Grote Belt in Denemarken, heeft van de Europese Investeringsbank een kredietfaciliteit toegezegd gekregen van DKr 5,8 miljard. Het is een van de grootste in omvang die ooit door deze bank voor een Europees po is toegekend.

De nieuw verkregen faciliteit zal worden aangesproken als de situatie op de kapitaalmarkt bij de leningen, die Storebaelt voor de financiering van het Grote Belt-po afsluit, daar aanleiding toe geeft. Storebaelt had eerder al kredietfaciliteiten van 2 en 3 miljard Deense Kronen van de Europese Investeringsbank (EIB) gekregen.

Storebaelt, waarin de Deense staat voor 100% deelneemt, werd opgericht voor het ontwerpen, realiseren en exploiteren van de oeververbinding die Kopehagen rond de eeuwwisseling met het vasteland van Denemarken zal verbinden. Het po bestaat in hoofdlijnen uit een gecombineerde brug voor auto-en spoorverkeer met een lengte van 6,6 km, een brug voor autoverkeer over de oostelijke vaargeul van de Grote Belt van ruim 6,8 km en een spoortunnel van ruim 8 km.

De aanleg is in volle gang. Het boren van de spoortunnel verloopt niet zonder problemen. Er is vertraging ontstaan door mechanische storingen bij de boormachines. Ook is een tunnelbuis onder water gelopen waardoor twee van de vier boormachines geruime tijd buiten gebruik zijn geweest. Beide tunnelbuizen zijn momenteel echter bijna gereed. De brand die onlangs in een van de tunnelbuizen is ontstaan zal volgens de woordvoerdster maar een kleine vertraging geven. Elke relatie tussen de voortgang bij het boren en verstrekken van het krediet wordt door haar ontkent. Het toekennen van het krediet moet volgens haar gezien worden als erkenning van het belang van de Grote Beltverbinding in het Europese infrastructurele netwerk.

Gunstiger

De Europese Investeringsbank, de financieringsinstelling van de Europese Unie, heeft een kredietmogelijkheid ingesteld ter bevordering van de financiering van verbindingsinfrastructuren en milieupoen. De voorwaarden die de EIB aan verstrekken van krediet verbindt zijn in het algemeen gunstiger zijn dan op de kapitaalmarkten ke worden bedongen. De EIB, met de hoofdvestiging in Luxemburg, is een financiele bemiddelaar zonder winstoogmerk. De bank kan tegen aantrekkelijke voorwaarden een omvangrijke volume aan beleggingsgelden aantrekken.

In 1993 heeft de EIB ongeveer 14,2 miljard ECU aangetrokken in 63 transacties op lange en middellange termijn. De bank speelt deze bedragen tegen gunstige tarieven, looptijden en valuta’s door aan haar geldnemers. De bank rekent – uiteraard – wel een kleine marge ter dekking van de onkosten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels