nieuws

Computer regelt aanvoer bindmiddel naar sproeibalk

bouwbreed

Smid en Hollander divisie Wegenbouw heeft een nieuwe sproeiwagen voor het aanbrengen van bindmiddelen bij oppervlakbehandelingen van wegen aan het wagenpark toegevoegd. De wagen is onder meer uitgerust met een computergestuurd regel- en registratiesysteem, dat feilloos aangeeft wat de machine heeft gedaan en onder welke omstandigheden. Dat is uniek voor Nederland.

De sproeiwagen is de dag na aankomst in Nederland ingezet op een werk bij het plaatsje Wapse in Drenthe, uitgevoerd door Oosterhof Holman Wegenbouw in Grijpskerk. Voordien gaven proeven met water aan dat alles naar behoren functioneerde.

Het werk betreft het aanbrengen van een dubbele oppervlakbehandeling op doek op een tertiaire weg met ernstige scheurvorming in het wegdek. Tijdens het werk moet in drie werkgangen in totaal vierkilo bitumenemulsie per m2 worden aangebracht. Op het gehele werk wordt ongeveer dertig ton bitumenemulsie gesproeid.

Speciale opbouw

De nieuwe sproeiwagen bestaat uit een Scania bedrijfswagenchassis met een speciale opbouw. Die bestaat in hoofdlijnen uit een opslagtank, een regelsysteem en een sproei-installatie. De opbouw werd in Duitsland door de onderneming Lothar Schafer uit Fellbach gemonteerd. Dat heeft ongeveer vijf maanden in beslag genomen.

Echt modern aan de wagen is dat onafhankelijk van de rijsnelheid een egale laag bindmiddel van de gewenste dikte kan worden aangebracht. Met het computersysteem wordt de toevoer van bindmiddel naar de sproeibalk geregeld afhankelijk van het te sproeien oppervlakte.

De computer stelt de instelling tijdens sproeien bij aan de hand van meetgegevens van een massaflow-meter. De hoeveelheid bindmiddel per vierkante meter wordt hierdoor met grote nauwkeurigheid aangebracht. Medewerkers van Smid en Hollander benadrukken dat dat vroeger ook wel het geval was, maar het handmatig instellen en achteraf peilen of wegen om de gesproeide hoeveelheden vast te ke stellen is met het VideoControl 2000 systeem overbodig geworden.

Registratie

Afgezien van het regelen worden met behulp van het VideoControl 2000 systeem ook de gerealiseerde waarden van belangrijke grootheden bij het sproeien van het bindmiddel geregistreerd. Meetgegevens zoals temperatuur van het te behandelen oppervlak, omgevingstemperatuur, weersgesteldheid tijdens de uitvoering, gesproeide hoeveelheid, plaats en tijd worden opgeslagen op floppy disk. De gegevens zijn in de cabine te printen en zijn direct beschikbaar voor de opdrachtgever.

‘Touch-on-screen’

De computer van het systeem wordt bediend via een ‘touch-on-screen’ systeem. Daarmee kan eenvoudig door het uitgebreide keuzemenu worden gelopen om variabelen in te voeren. Het regelsysteem van deze computer zorgt ervoor dat de ingevoerde waarden ook werkelijk worden gehaald.

Het gedrag van het bindmiddel op de weg is in hoge mate afhankelijk van de viscositeit (stroperigheid) ervan bij het aanbrengen. De viscositeit bepaalt het vloeigedrag en is mede afhankelijk van de verwerkingstemperatuur. Daarom is zowel de opslagtank als de telescoop-sproeibalk uitgerust met een verwarmingssysteem dat zorgt voor een constante temperatuur van het bindmiddel. Het vloeigedrag op de weg is hiermee voorspelbaar geworden. Dit draagt bij tot waarborgen van de kwaliteit van de oppervlakbehandelingen. Met de installatie ke overigens bindmiddelen worden aangebracht die zowel ‘warm’ als ‘koud’ moeten worden aangebracht. Bij de nieuwe machine is de omschakelproblematiek tot geringe proporties teruggebracht.

Traploos

De traploos verstelbare telescoopbalk kan in hoogte en breedte worden versteld. De maximum breedte bedraagt 5,6 meter. De balk is bovendien te bedienen door middel van afstandsbediening, zodat de balkman exact de breedte en het start- of eindpunt van het te behandelen oppervlak kan besproeien. Dit is vooral handig voor reparatiewerk, waarbij in korte tijd een aantal nozzles open en dicht moet gaan.

De sproeidruk is met deze machine eenvoudig in te stellen. De oudere sproei-installaties konden slechts in de garage worden omgesteld, de nieuwe machine kan dat ter plaatse.

In de bebouwde kom zou men bijvoorbeeld ke kiezen voor het sproeien met lage druk. Dat geeft minder wind bij het sproeien en bijgevolg minder verspreiding van het vernevelde bindmiddel. Er bestaat bij de sproeibedrijven een voorkeur voor werken met hogere drukniveaus.

Praktijk

De eerste sproeihandelingen met bitumenemulsie zijn niet zonder problemen verlopen, zo is gebleken tijdens een bezoek aan het werk in Wapse. Het sproeibeeld was afwijkend van de verwachting van het bedienend personeel. Nagaan waar het aan schort blijkt tijdrovend. Het sproeien blijkt dan een complex geheel van sproeidruk, sproeihoogte, sproeihoek van de nozzles en temperatuur van het bindmiddel.

Geconcludeerd werd dat de nozzles, die door het Schafer in de sproeibalk waren gemonteerd, niet geschikt waren voor het type bitumenemulsie dat werd gebruikt. In Duitsland en Frankrijk zijn ook sproeiwagens operationeel die met het computergestuurde systeem zijn uitgerust.

De mensen van Smid en Hollander waren ervan overtuigd dat met het monteren van nieuwe nozzles een feilloze werking van het systeem zou zijn verzekerd. Dat is inmiddels gebleken.

De nieuwe sproeiwagen is uitgerust met een computergestuurd meet- en regelsysteem.

De bediening van de computer gaat met een ‘touch-on-screen’ systeem.p

Reageer op dit artikel