nieuws

Brabantse Poort nu officieel Sleutelpo

bouwbreed

Pronkstuk Brabantse Poort in Nijmegen kan zich van deze donderdagochtend af officieel Sleutelpo noemen. Demissionair minister J.G.M.Alders heeft daartoe samen met de gemeente een overeenkomst getekend tijdens een ontbijt-bijeenkomst. De erkenning komt een beetje als zout na het eitje want het po is al voor belangrijke delen gerealiseerd.

Brabantse Poort, rond 2,5 km lang en 45hectare groot, kon ontstaan door samenvoeging van uiteengelegen stadssnelwegen en gebruik van openbaar groen. In feite besloegen in 1988 bermen en waterpartijen 54procent van het gebied; nu is dit al bijna teruggebracht tot de beoogde 16procent.

De aanleg en samenvoeging van wegen verkeert in de laatste fase en betreft nu nog slechts het deel ten zuiden van de spoorbaan in het stadsdeel Dukenburg.

Over een paar maanden kan de grootschalige reconstructie van bestaande wegen worden afgesloten. Zo komen de civieltechnische delen van het nieuwe, zeer ruime busstation in oktober in gebruik, het portaal erboven en de bijbehorende wachtgebouwen in december. De NS begint na de vakantie met de bouw van een nieuw plaatskaartenkantoor terwijl tegelijk een geluidsscherm van f. 2,7 miljoen in aanbouw komt.

Het scherm moet de bewoners van zes te bouwen woontorens verlossen van het treingeraas. Van die zes zijn er inmiddels twee in aanbouw. Ze zijn ontworpen door het bureau Reyenga Postma Hagg te Voorburg en worden gebouwd door Heijmans, Rosmalen en Hendriks te Den Bosch.

De twee vormen deel van de groep die het po Brabantse Poort heeft ontwikkeld. Andere deelnemers in het rond f. 500 miljoen kostende geheel zijn NIB dochter Poum Beheer en de gemeente NIjmegen.

De twee woontorens in aanbouw krijgen 36 huurappartementen en worden gebouwd voor rekening van de stichting Verantwoord Wonen. In het najaar wordt begonnen met eveneens twee torens met 36 appartementen in opdracht van het GAK. De middelste twee torens met 44 urban villa’s worden in de verkoop gebracht.

Winkels

Oud Nijmeegs wethouder Alders komt vanochtend niet alleen naar de stad om zijn handtekening te zetten, maar tevens om de officiele starthandeling te verrichten voor de uitbreiding van het winkelcentrum Dukenburg. Aan de noordzijde wordt dit 24000 m2 grote centrum uitgebreid met rond 3000 m2. In een tweede fase volgt een uitbreiding in zuidelijke richting met nog eens 550 m2.

Aan de rotonde zelf, kernpunt van het gebied Brabantse Poort, nadert het kantoorgebouw voor rekening van BPF Bouw zijn punt van oplevering. Over vier weken is het zover. Het 6500 m2 b.v.o. metende gebouw wordt naar ontwerp van Henk Klunder Architecten, Rotterdam gebouwd door de combinatie Heijmans-Hendriks. Gebruikers worden de opdrachtgever, de Detam en de bedrijfsgezondheidsdienst. Mag het po op vele succesvolle wapenfeiten bogen, tegenvallers zijn er natuurlijk ook. Zo heeft opdrachtgever en ontwikkelaar Geonvast BV te Vianen zich teruggetrokken uit het po Hotel Business Centre dat aan de zuidwestzijde van de rotonde zou worden gerealiseerd.

Het ontwerp van het 116 kamers tellende hotel met business gedeelte in een 75 m hoge toren had Zeelenburg Architectuur, Ouddorp al klaar. Uitvoering in deze vorm is volgens poleider W. Wentink van de gemeente Nijmegen echter onmogelijk geworden. Het po zelf wordt evenwel in andere vorm door Brabantse Poort Nijmegen BV doorgezet.

IJspaleis

Een ander ambitieus onderdeel, de bouw van een congres-ijsbanencomplex aan de zuidzijde van de spoorlijn nabij het winkelcentrum, gaat wel door. Dank zij een IPR-premie van f. 2,3 miljoen f. op zich trouwens een half miljoen minder dan waarop de gemeente had gerekendf. is de bouw verzekerd. Het door Macobouw BV te Amsterdam en Euroleisure BV te Gouda ontwikkelde complex zal een wedstrijdbaan van 333,33 lang en 8 meter breed omvatten alsmede een ijshockeyvloer. De baan komt op ongeveer 3,5 m hoogte en omsluit het ijshockeyveld op maaiveld hoogte. Door deze constructie ke onder de baan en dus rond de ijshockeyvloer 2.250 zitplaatsen worden gebouwd.

Het door Zeelenberg Architectuur uit Ouddorp ontworpen complex omvat verder vele vrijetijdsvoorzieningen, zoals cafe’s en zalen, alsmede een congres- annex beurscentrum. De totale bouwkosten belopen f. 30,2 miljoen waarin de gemeente Nijmegen f. 5 miljoen uit de pot voor investeringsimpulsen bijdraagt.

De bouw van kantoren verloopt onverminderd voorspoedig. Zo is aannemer Nelissen Van Egteren dezer dagen begonnen met de bouw van het nieuwe kantoor voor Zorgverzekeraar VGZ. De eerste fase van dit door Abma Dirks en Partners, Deventer ontworpen complex omvat 14000 m2. In de tweede fase wordt het met 10000 m2 uitgebreid.

In totaal voorziet het po Brabantse Poort in de bouw van kantoren tot 63000 m2. Hiervan is inmiddels 27000 m2 gerealiseerd en is 14000 m2 in aanbouw. De rest f. de tweede fase voor VGZ inbegrepenf. is in ontwikkeling. Als nu dus officieel erkend Sleutelpo mag Brabantse Poort tot de kleinere behoren, het is wel een van de meest succesvolle.

Reageer op dit artikel