nieuws

Brabant trekt f. 13 mln uit voor bodemsanering

bouwbreed

Bijna f. 13 miljoen is het budget dat de provincie Noord-Brabant volgend jaar beschikbaar heeft voor activiteiten in het kader van (water)bodemsanering. Dat is bij lange na niet toereikend voor uitvoering van het complete programma voor 1995. Want daarmee is een bedrag van ruim f. 26 miljoen aan kosten gemoeid.

Dit blijkt uit het door gedeputeerde staten vastgestelde jaarprogramma.

Het krappe budget noopt volgens hen tot “sober en doelmatig omgaan met de beschikbare middelen”. Dit impliceert in concreto dat in 1995 slechts een beperkt aantal bodemsaneringsgevallen kan worden aangepakt.

Overigens vallen vier omvangrijke poen buiten het programma, omdat daarvoor rechtstreeks van het ministerie van VROM geld beschikbaar komt. Ze vergen namelijk meer dan f. 10 miljoen aan kosten voor onderzoek en sanering en vallen daarmee buiten de budgetfinanciering van de provincie.

Het betreft de voormalige gasfabriek in Tilburg, Gerjo Vlijmen, de zware metaalverontreiniging in de Kempen en het po St. Bavostraat te Rijsbergen.

Oormerken

Van het budget van bijna f. 13 miljoen zal een deel worden geoormerkt.

Dit betekent dat een deel van de gelden besteed wordt aan het oplossen van knelpunten in woning bouw, stadsvernieuwing en wegenaanleg. Voor grondreiniging zal daarom minimaal ruim f. 1 miljoen moeten worden uitgetrokken en voor oplossen van knelpunten in stadsververnieuwing en infrastructuur komt tenminste bijna f. 2 miljoen beschikbaar.

De poen waarvoor deze specifieke bedragen worden uitgegeven betreffen Asten, Dongen, Geertruidenberg, Geldrop, Grave, Den Bosch, Liempde, Ossendrecht,. Roosendaal, Uden, waalre en waalwijk. Net als in 1994 zal volgend jaar voor aanpak van verontreinigde regionale waterbodems ruim f. 1,1 miljoen beschikbaar zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels