nieuws

Bouwplan van f. 20 mln geschorst na bezwaar van een Amsterdamse

bouwbreed

Na een bezwaar van een burger f. de Amsterdamse Thea Troostwijkf. is de bouwvergunning voor een gebouw met een waarde van meer dan f. 20 miljoen geschorst.

De president van de Amsterdamse rechtbank wees het bezwaar van Troostwijk toe, ondanks de grote belangen die naar voren werden gebracht door het Tropeninstituut en de Hervormde gemeente.

Dit zijn de initiatiefnemers achter het po in de Amsterdamse Dapperbuurt op het terrein van de Muiderkerk, die door brand verwoest.

Troostwijk beroept zich in haar verweer op de bevindingen van de schoonheidscommissie, die over het bouwontwerp een negatief eindadvies uitbracht. Eerder was het oorspronkelijke bouwplan al aangepast aan kritiek van die commissie, maar dat kon niet verhinderen dat het eindoordeel afwijzend was.

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Oost besloot vervolgens het advies van de commissie niet op te volgen.

De raadsman van mevrouw Troostwijk, mr. H. Sarolea, zei in een reactie in toenemende mate een ambtenarencultuur te ervaren die steeds verder verwijderd staat van de burger en die steeds vaker plannen kostte wat kost er door probeert te drukken.

Reageer op dit artikel