nieuws

Bouw veroorzaakt minder afval

bouwbreed

In de bedrijfstakken bouwnijverheid en installatietechniek ontstond tussen 1989 en 1991 zo’n 3,9 procent minder afval. Dat blijkt uit de milieumodule bij de nationale rekeningen van het CBS.

De modulues voor de jaren 1989, 1990 en 1991 tonen aan dat de emissies die enkele belangrijke milieuproblemen veroorzaken zijn gedaald of beduidend minder zijn gestegen dan het Bruto Binnenlands Produkt.

De modulen stellen het CBS in staat de bijdrage van ondermeer de bedrijfstakken aan milieuproblemen te vergelijken met bijvoorbeeld de bijdrage aan het BBP en de werkgelegenheid. Uit de module voor 1991 blijkt dat de bouw- en de installatiebedrijven voor 6 procent bijdroegen aan het BBP en voor 8 procent aan het arbeidsvolume. De twee bedrijfstakken droegen voorts voor 2 procent bij aan het broeikaseffect, voor 2 procent aan de verzuring en veroorzaakten 18 procent van het afval.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels